Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng Pháp Tại Tịnh Xá Minh Quang Sacramento - Hoa Kỳ

Cập nhật: 27/10/2016
Tối ngày 25 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết giảng tại tịnh xá Minh Quang, Sacramento, miền bắc California, Hoa Kỳ.
 

Giảng Pháp Tại Tịnh Xá Minh Quang Sacramento - Hoa Kỳ

 

Thượng tọa chia sẻ rằng; ngày xưa thời Phật còn tại thế ngài là thầy, tinh xá là trường học, còn chư Tăng và Phật tử tại gia là học trò. Vì vậy đức Phật là bậc đạo sư chỉ cho chúng ta con đường giác ngộ giải thoát, không phải là một vị thần quyền năng ban phước giáng họa. Nhưng ngày nay, một số người đến chùa do không có chánh kiến lại xem đức Phật như thần thánh để cầu cúng van xin. Những việc làm này đều không phù hợp với luật nhân quả nghiệp báo. Đức Phật dạy: chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm; không ai có thể làm cho ta trong sạch hay ô nhiễm. Thế nên, ai muốn sống an lạc thảnh thơi, cần phải luôn tỉnh thức, hướng ba nghiệp thân khẩu ý theo sự thiện lành, tập buông xả những chấp mắc về tôi, cái của tôi bằng cách noi theo tấm gương vĩ đại của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thân cận Tam Bảo, xem ngôi chùa là trường học Phật pháp, Chư tăng là thầy. Người Phật tử đến chùa học Phật pháp và thực hành lời Phật dạy, được như vậy mới thật sự đúng ý nghĩa và mục đích của việc đến chùa.

Buổi pháp thoại khép lại trong niềm hỷ lạc của tất cả mọi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020