Bài viết

Giảng pháp tại Tịnh Xá Bửu An - Bạc Liêu

Cập nhật: 21/07/2014
Sáng ngày 19/7/2014 (23/6 Giáp Ngọ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm tịnh xá Bửu An ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu giảng pháp cho quý Phật tử xuất gia gieo duyên theo lời mời của Thượng tọa Thích Giác Tạng trụ trì.
 

Giảng pháp tại Tịnh Xá Bửu An - Bạc Liêu

 

Thời Phật còn tại thế, Ngài đã tổ chức tu Bát Quan Trai Giới cho Phật tử tại gia đến chùa tu tập một ngày một đêm. Đây chính là hình thức tạo nhân duyên cho Phật tử tại gia tập sống đời xuất gia, tập tu hạnh xuất gia. Tuy nhiên, những Phật tử tại gia đến tu tập hạnh xuất gia một ngày một đêm chỉ giữ 8 giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, không trang điểm, xem nghe ca hát, không nằm giường rộng cao, không ăn phi thời và họ vẫn giữ hình tướng của người tại gia: để tóc và mặc y phục thế gian. Tại Tịnh xá Bửu An, Thượng tọa trụ trì đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho khoảng 80 thiện nam tín nữ Phật tử. Họ phát nguyện giữ 8 giới và cạo tóc, đắp y của người xuất gia. Thời gian là 15 ngày tu học tại Tịnh xá. Thượng tọa Thích Chân Tính tán thán các Phật tử đã đại hùng đại lực cạo tóc xuất gia tu học. Tuy là xuất gia tạm thời, nhưng đã mang hình tướng của Tăng bảo phải hết sức cẩn thận, nếu tập khí buông lung phóng túng ở thế gian chưa điều phục, kiềm chế lại mang hình tướng người xuất gia sẽ dễ gây ngộ nhận cho những người ngoại đạo, thậm chí người Phật tử mất tín tâm. Cho nên đã mang hình tướng xuất gia, dù là tạm thời cũng cần phải giữ gìn oai nghi, giới luật để khỏi làm tổn thương đến hình ảnh cao đẹp của Tăng bảo. Thân xuất gia, tâm phải xuất gia. Không nên thân ở chùa, tâm lại nghĩ đến chuyện gia đình. Như thế không phải là xuất thế tục gia. Sau thời gian 15 ngày ở chùa xuất gia làm Tăng, khi xả giới trở về tại gia thì phải mang hình tướng của người tại gia. Không nên về nhà lại mang hình tướng, y phục của người xuất gia, dễ gây hiểu lầm, làm xấu đi hình ảnh cao đẹp của Tăng bảo. Đã được nhân duyên tu hạnh xuất gia, khi trở lại đời sống tại gia càng phải giữ gìn tư cách, đạo đức, giới luật của người Phật tử, làm tấm gương cho mọi người noi theo.

Kết thúc thời pháp, Thượng tọa gởi tặng Phật tử xuất gia gieo duyên DVD: Cải lương Quan Âm Thị Kính, Vững tiến, Gió thổi trúc lay. Riêng quý Phật tử đến thính pháp được tặng đĩa VCD Vững Tiến

Hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018