Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng Pháp Tại Niệm Phật Đường Liên Hoa Và Thăm Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên Hoa Kỳ

Cập nhật: 30/09/2016
Sáng ngày 28 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã đến thăm và chia sẻ kinh nghiệm tu học tại niệm Phật đường Hoa Sen, bang Virginia, Hoa Kỳ.
 

Giảng Pháp Tại Niệm Phật Đường Liên Hoa Và Thăm Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên Hoa Kỳ

 

Được biết Thượng tọa Thích Chúc Thiện trụ trì niệm Phật đường Hoa Sen trước đây du học tại Đài Loan và đã thỉnh Đại Tạng kinh bằng Hoa ngữ về Việt Nam cúng cho các chùa, trong số đó chùa Hoằng Pháp cũng được Thượng tọa gởi tặng một bộ. Từ nhân duyên đó, Thượng tọa Thích Chân Tính đã được biết đến Thượng tọa Chúc Thiện. Năm 1999 khi qua Đài Loan dự lễ khánh thành tháp Phật Đà Xá Lợi Cơ Kim, Thượng tọa Thích Chân Tính lại được gặp Thượng tọa Chúc Thiện giúp đỡ giới thiệu các khóa tu học của một số chùa tại Đài Loan. Sau lần đi này, Thượng tọa Thích Chân Tính trở về Việt Nam đã tổ chức thành công khóa tu Phật thất từ cuối năm 1999 đến nay. Hôm nay lại một nhân duyên nữa, hai Thượng tọa gặp nhau trên đất Mỹ và đặc biệt là Thượng tọa Chúc Thiện đang tổ chức khóa tu Phật thất cho Phật tử người Việt Nam tu học tại đây. Nhân dịp này Thượng tọa Thích Chân Tính đã nhắc lại nhân duyên quen biết Thượng tọa Thích Chúc Thiện và sách tấn quý thiện tín Phật tử hành trì pháp môn tịnh độ bằng ba pháp quan trọng mà mỗi hành giả cần làm, gồm: một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát hại, tu mười thiện nghiệp; hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi; ba là phát tâm bồ-đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả để phước huệ song tu và tạo thuận duyên trên bước đường thẳng về cõi tịnh.

Chiều cùng ngày, Thượng tọa và quý Phật tử đã ghé thăm bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ.

Buổi tối, Thượng tọa Thích Chân Tính đã quy y cho một số quý thiện tín và giảng dạy về oai nghi của người Phật tử cho tất cả mọi người. Sau đó, Thượng tọa đã gửi lời tri ân đến quý ni sư, sư cô tại tịnh xá Hương Thiền đã tạo thuận duyên cho đoàn hoằng pháp tại bang Virginia. Thầy cũng gửi lời cảm ơn và lời chúc phúc đến tất cả quý Phật tử về tu học.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020