Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng pháp tại Như Lai Thiền Tự bang Arizona – Hoa Kỳ

Cập nhật: 09/10/2016
Ngày 8 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã đến Như Lai Thiền Tự để tiếp tục hành trình hoằng pháp tại Hoa Kỳ.
 

Giảng pháp tại Như Lai Thiền Tự bang Arizona – Hoa Kỳ

 

Buổi sáng, Thượng tọa đã chia sẻ cùng quý thiện tín Phật tử về những đặc điểm của các truyền thống Phật giáo sau khi đức Phật nhập Niết Bàn và sự du nhập các truyền thống ấy vào Việt Nam. Người Việt được tiếp nhận và dung hòa từ hai truyền thống Phật giáo Đại thừa và Nguyên thủy. Bên cạnh đó, Phật giáo Khất sĩ đã ra đời vì mục đích dung hòa chung với hai nguồn tư tưởng của hai truyền thống Phật giáo lâu đời, nhằm đáp ứng nhu cầu học Phật của đại đa số người dân tại Việt Nam lúc bấy giờ, giúp mọi tầng lớp có thể hành trì tu học một cách dễ dàng như tụng kinh tiếng Việt, ăn chay, và lấy pháp trì bình khất thực để đi vào đời sống người dân, giúp họ gieo duyên và gần gũi hơn với Đạo Phật. Vì thế giáo lý và pháp môn truyền thống Khất sĩ đều dựa trên lời Phật dạy, và những tinh hoa được đúc kết từ hai truyền thống Phật giáo Đại thừa và Nguyên thủy. Chỉ có sự khác biệt là đời sống sinh hoạt và phương thức hành trì để phù hợp với văn hóa và truyền thống vùng miền. Sau đó, Thượng tọa đã kể về trải nghiệm tu học của bản thân là những kinh nghiệm quý báu làm món quà trao tặng cho những người về thính pháp.

Tối cùng ngày, Thượng tọa đã hướng dẫn oai nghi và ôn lại những giáo lý về Tam Quy, Ngũ Giới cho quý thiện nam tín nữ sơ cơ học Phật. Thầy cũng khuyến tấn mọi người phải tinh tấn nghe pháp để để khai tâm mở trí, áp dụng trong đời sống hằng ngày và lấy đó làm dưỡng chất cho tâm bồ đề ngày một rộng lớn hơn.

Quý Phật tử về tham dự buổi pháp thoại đều được Thượng tọa Thích Chân Tính trao tặng DVD phim truyện Phật giáo Tìm Về Bến Giác.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020