Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng pháp tại đạo tràng Quán Thế Âm - Hoa Kỳ

Cập nhật: 07/10/2016
Tối ngày 6 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi pháp thoại tại đạo tràng Quán Thế Âm, Eugene, bang Oregon, Hoa Kỳ.
 

Giảng pháp tại đạo tràng Quán Thế Âm - Hoa Kỳ

 

Trong buổi thuyết giảng này, Thượng tọa đã hướng dẫn về oai nghi của người Phật tử, đồng thời nhắc lại những điều căn bản mà một người Phật tử phải ghi nhớ như Tam Quy, Ngũ Giới, phương pháp niệm Phật. Đây đều là những điều căn bản nhưng hết sức quan trọng với người Phật tử tại gia. Bởi thọ trì Tam quy, Ngũ giới là nền tảng căn bản đầu tiên của mỗi người con Phật trên lộ trình hướng đến đời sống an lạc, hạnh phúc ở hiện đời và vị lai. Nương tựa Phật là các bậc thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã thoát ly sinh tử; nương tựa Pháp – vô lượng pháp môn vi diệu có khả năng hướng dẫn, chỉ bày chúng sanh đạt được giải thoát, an lạc; nương tựa Tăng – đoàn thể hòa hợp thanh tịnh, có khả năng sống an lạc, tỉnh thức theo pháp Phật chỉ dạy. Nương tựa ba ngôi báu ấy mỗi người chính thức bước vào nhà Như Lai, trở thành đệ tử Phật.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng sau khi Phật diệt độ, chư Tăng là người xả bỏ con đường thế tục, nỗ lực hướng theo con đường giải thoát và mang trọng trách tiếp truyền ngọn lửa chánh pháp của đức Như Lai, nhưng vì là phàm Tăng nên cũng không sao tránh khỏi những sơ thất, thậm chí sai đường lạc lối hay xoáy vào dòng thế tục, xa rời lý tưởng tu hành. Chính những điều này ít nhiều đã làm mất tín tâm người cư sĩ tại gia. Nhưng nếu là người tu học chân chính cần phải luôn sáng suốt để hiểu rằng, đến với đạo Phật là học theo gương hạnh của Phật, còn những ai đi lệch ra con đường chánh pháp, chúng ta không nên vì vậy mà đau khổ hay bỏ mất sự nghiệp tu hành rồi đánh mất tài sản tâm linh quý báu của mình.

Kết thúc buổi pháp thoại, Thượng tọa gửi tặng quý thiện tín về thính pháp DVD phim truyện Phật giáo Tìm Về Bến Giác.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020