Bài viết

Giảng pháp tại Chùa Thiên Phước - Đồng Tháp

Cập nhật: 21/07/2014
Sáng ngày 20/7/2014(24/6 Giáp Ngọ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Thiên Phước, Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, giảng pháp cho Phật tử theo lời mời của Đại đức Thích Lệ Nhật trụ trì.
 

Giảng pháp tại Chùa Thiên Phước - Đồng Tháp

 

Đối với người tu pháp môn niệm Phật A Di Đà mong muốn sau khi xả báo thân này được sinh về thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ đức Phật có dạy Bà Vi Đề Hy muốn sinh về thế giới Cực Lạc cần tu Tam phước tịnh nghiệp.

Phước thứ nhất: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp.

Phước thứ hai: Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi.

Phước thứ ba: Phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, tụng đọc kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.

Khi thực hành Tam phước tịnh nghiệp này, tâm bồ đề tăng trưởng, lòng từ rộng mở có những hành giả lại không phát nguyện sinh về thế giới Cực Lạc mà phát nguyện ở lại Ta bà để độ chúng sinh. Những hành giả này không phải thối thất tâm bồ đề, không phải tham đắm ngũ dục tại thế gian nhưng vì lòng đại bi nên phát nguyện ở lại thế gian để độ chúng sinh. Vì họ nghĩ rằng sinh về thế giới Cực Lạc để tu thành Phật trở lại thế gian này mất cả hàng ngàn năm. Cụ thể là các Tổ tu tịnh độ vãng sinh thế giới Cực Lạc cho đến nay cả hơn 1000 năm chưa thấy vị nào thành Phật trở lại Ta-bà độ sinh. Nếu Tăng Ni ai cũng sinh về thế giới Cực Lạc hết thì còn ai ở Ta bà độ sinh? Do vậy người tu tịnh độ khi tâm bồ đề tăng trưởng, lòng từ bi rộng mở họ lại nguyện ở Ta-bà độ sinh. Điều này tùy theo tâm nguyện của mỗi người. Ai sợ Ta-bà khổ cứ nguyện sinh về Cực Lạc. Ai thương chúng sinh chìm đắm sông mê bể ái thì phát nguyện ở lại Ta bà độ sinh. Mục đích của người tu học Phật pháp là để thành Phật. Mục đích thành Phật là để độ chúng sinh. Người tu học Phật Pháp không chỉ nghĩ lợi ích cho mình mà phải luôn nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sinh.

Kết thúc thời pháp thoại, Thượng tọa gởi tặng đại chúng VCD Vững Tiến

Hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018