Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ

Cập nhật: 16/05/2018
Sáng ngày 13/05/2018 (28/03 Mậu Tuất), Thượng tọa Thích Chân Tính viếng thăm chùa Tây Thiên tại tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Tại đây, Thượng tọa đã chia sẻ lời dạy của đức Phật đến các thiện nam, tín nữ, Phật tử.
 

Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ

 

Vào lúc 10h00 giờ sáng, sau lời thăm hỏi đến thượng tọa trụ trì Thích Nguyên Chơn, Thượng tọa Thích Chân Tính có mặt tại chánh điện và có buổi nói chuyện đến các Phật tử. Trong thời pháp, Thượng tọa chia sẻ về Giới, Định và Tuệ. Chúng ta có những căn cơ khác nhau, có người thì tu theo phương pháp ngồi thiền, niệm Phật, trì chú… nhưng rồi thì ai cũng phải giữ gìn giới luật đạo đức, sự an tịnh và sáng suốt trong tâm hồn. Ngoài ra, Thượng tọa còn giải thích rõ ràng bát chánh đạo “chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định” cũng chính là “giới, định, tuệ”. Thông qua đó người Phật tử sẽ hiểu rõ hơn về phương pháp tu tập, con đường của sự tỉnh thức.

Sau thời pháp thoại, chư tôn đức Tăng như: TT. Thích Giải Ngộ, Thích Pháp Lạc, Thích Minh Thiện, ĐĐ. Thích Minh Hải, Thích Tâm Tiến cũng đã có mặt tại chùa Tây Thiên, các ngài cũng có đôi lời chia sẻ đến các Phật tử.

Sau cùng là phần tặng quà, Thượng tọa Thích Chân Tính đã gửi quyển sách nhỏ “Tặng Phẩm Xuân” đến cho tất cả Phật tử.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Tây Thiên Colorado - Hoa Kỳ

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020