Bài viết

Giảng pháp tại chùa Tân Pháp - Củ Chi

Cập nhật: 14/02/2014
Chiều ngày 13/2/2014 (14/1 Giáp Ngọ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Tân Pháp – xã Tân An Hội, huyện Củ Chi giảng pháp cho quý Phật tử theo lời mời của đại đức Thích Chiếu Túc trụ trì.
 

Giảng pháp tại chùa Tân Pháp - Củ Chi

 Trong buổi pháp thoại Thượng tọa nói về câu kinh Pháp Cú có liên hệ đến con ngựa:

Tinh tấn giữa đám người buông lung

Tỉnh thức giữa đám người mê ngủ

Kẻ trí như con tuấn mã bỏ lại sau con ngựa yến hèn.

Thượng tọa khuyến khích Phật tử tu học phải như con tuấn mã (ngựa giỏi). Nghĩa là phải nhận thức được sự vô thường của thế gian, sự giả tạm của thân này, thấy rõ luân hồi lục đạo là khổ tinh tấn tu học – tinh tấn đoạn trừ các việc ác, tinh tấn tu tập các hạnh lành, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch để vượt thoát luân hồi đến chỗ an vui giải thoát. Người học Phật không nên hiểu lầm tinh tấn là ngồi hoài không nằm, hoặc nhịn ăn hoặc cả năm không tắm…theo lối tu của ngoại đạo. Tinh tấn đoạn trừ tham sân si mới có thể đem lại kết quả an lạc giải thoát, mới đúng với tinh thần của Phật dạy.

Kết thúc thời pháp Thượng tọa gởi tặng đến quý Phật tử DVD “Hoằng Đạo”

 Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018