Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng pháp tại chùa Phước Huệ và niệm Phật đường Viên Thông – Hoa Kỳ

Cập nhật: 03/10/2016
Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết pháp tại chùa Phước Huệ, Tacoma, bang Washington, Hoa Kỳ.
 

Giảng pháp tại chùa Phước Huệ và niệm Phật đường Viên Thông – Hoa Kỳ

 

Nhân chuyến thăm và chia sẻ tại chùa Phước Huệ, Thượng tọa đã chia sẻ cùng quý thiện tín Phật tử về ý nghĩa phước huệ song tu. Tu phước là việc thực hiện những việc làm tốt đẹp cho tha nhân bằng cách bố thí, gồm: tài thí, pháp thí và vô úy thí; Tu huệ là việc soi sáng chính mình bằng công phu trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí huệ. Như vậy phước huệ song tu chính là hành trạng Bồ-tát đạo, là con đường dẫn tới Phật quả thông qua việc dấn thân độ sanh bằng phương tiện lục độ, là cách trang nghiêm tự thân để đời sống hiện tại và tương lai được nhiều an lạc hạnh phúc, giúp mọi việc làm gặp nhiều thuận duyên, thắng duyên. Người Phật tử cũng không nên thiên lệch việc chỉ tu phước hoặc tu huệ, vì như thế là tự mình đánh mất cơ hội làm cho đời sống có đầy đủ ý nghĩa và hữu ích, đánh mất cơ hội tạo nguồn hạnh phúc vững bền cho hiện tại và tương lai.

Chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Chân Tính đã giảng pháp tại niệm Phật đường Viên Thông, bang Oregan, Hoa Kỳ. Thượng tọa chia sẻ rằng phước báu là do chính chúng ta tạo, chứ không phải do thượng đế ban cho, hay do cầu nguyện. Người nào từ trước đến nay đã tích phước, không cần cầu nguyện, cuộc đời cũng an, ít gặp sóng gió, ít có trắc trở, bớt phiền muộn, tai qua nạn khỏi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chuyện khó hóa dễ.Từ đó Thầy giải thích thêm, sở dĩ thái tử Tất Đạt Đa thành Phật là bởi ngài đã trải qua vô lượng kiếp huân tu, còn chúng ta là người sơ cơ học Phật thì việc gặp khó khăn cũng do phước mỏng nghiệp dày. Nhưng may thay, chúng ta nhờ vẫn còn có phước nên mới có đầy đủ sức khỏe, lục căn hoàn bị, đi đứng tự nhiên, sống trong hạnh phúc, lại gặp được thầy lành, bạn tốt, ngộ được chánh đạo, xa dần vô minh. Vì thế, ngay trong cuộc sống, trong sinh hoạt bình thường, khi đi đứng nằm ngồi, tất cả hành động, lời nói ý nghĩ, mỗi người phải thực tập chánh pháp, phải rèn luyện tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả để an nhiên tự tại, vượt thoát vòng kiềm tỏa của tham sân si, sống trong chánh niệm bằng việc luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, quay về nương tựa với Giác, Chánh, Tịnh trong chính chúng ta.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020