Bài viết

Giảng pháp tại chùa Hưng Pháp - Đồng Nai

Cập nhật: 12/01/2014
Sáng ngày 12-1-2014 (12-12 Quý Tỵ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Hưng Pháp, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai giảng pháp cho quý Phật tử theo lời mời của Đại đức Thích Tâm An trụ trì.
 

Giảng pháp tại chùa Hưng Pháp - Đồng Nai

 
 

Trong cuộc đời của đức Phật có 5 sự kiện lớn là: đản sinh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Theo Đại Phẩm thuộc tạng luật của Phật giáo nguyên thủy. Sau khi thành đạo đức Phật ngồi dưới cây Bồ đề 7 ngày để chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát và quán sát 12 nhân duyên thuận nghịch. Tuần thứ hai tại gốc cây si. Tuần thứ ba tại gốc cây Mucalinda. Tuần thứ tư tại gốc cây Ràjàyatana. Tuần thứ năm tại gốc cây si. Tuần thứ tư có hai vị thương buôn đến cúng dường bánh bột gạo và mật cho đức Phật. Hai vị này được nghe giáo pháp từ đức Phật và xin quy y, đó là Tapussa và Bhallika. Đây là hai thiện nam quy y nhị bảo đầu tiên. Sau tuần thứ năm đức Phật đến vườn nai tại Ba La Nại chuyển bánh xe pháp độ cho 5 anh em Kiều Trần Như. Tam bảo được hình thành từ đó. Và người quy y Tam bảo đầu tiên chính là cha của Yasa. Mẹ và vợ của Yasa cũng là người nữ quy y Tam bảo đầu tiên. Từ đó đạo Phật có hai chúng đệ tử của đức Phật là xuất gia và tại gia. Giáo pháp của Phật được truyền bá từ đó cho đến ngày nay. Cả cuộc đời còn lại từ khi thành đạo đến lúc niết bàn đức Phật nỗ lực không biết mệt mỏi cho việc hoằng pháp lợi sinh. Là đệ tử của Phật phải noi gương Phật, mỗi người tùy khả năng của mình tinh tấn truyền bá Phật pháp, báo ân Tam bảo, tạo thêm phước báo cho mình. Đó là nội dung mà Thượng tọa Thích Chân Tính đã triển khai và chia sẻ đến quý Phật tử.

Kết thúc thời pháp Thượng tọa gởi tặng đến quý Phật tử VCD “Chủ nhân của nghiệp”.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018