Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng Pháp Tại Chùa Cát Tường Bang Georgia – Hoa Kỳ

Cập nhật: 26/09/2016
Tối ngày 24 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ pháp thoại tại chùa Cát Tường, bang Georgia, Hoa Kỳ.
 

Giảng Pháp Tại Chùa Cát Tường Bang Georgia – Hoa Kỳ

 

Tại đây, Thượng tọa đã tán thán tinh thần tu học của quý thiện nam tín nữ Phật tử, đồng thời qua cuộc đời đức Phật, Thượng tọa cũng nhắc lại những mấu chốt căn bản của việc tu học như sự giác ngộ về vô thường, nhân quả, nghiệp báo. Thượng tọa cũng nhấn mạnh rằng được sinh ra làm người và được gặp Phật pháp là nhân duyên hy hữu, là phước lành tối thượng, nếu không nhờ phước duyên ấy, chúng ta sẽ mãi chìm đắm trong luân hồi sinh tử.

Thượng tọa còn kể về câu chuyện Bốn bà vợ: bà vợ thứ nhất chính là thân thể của chúng ta. Cho dù ta có chăm chút, trau chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết; bà vợ thứ hai chính là của cải, địa vị. Khi chúng ta chết, chúng sẵn sàng đi theo người khác; bà vợ thứ ba chính là gia đình và bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra mộ mà thôi; bà vợ thứ tư chính là nghiệp của mỗi người, nó thường bị lãng quên khi ta chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, của cải, nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời. Từ câu chuyện này Thượng tọa giảng giải về Nghiệp tức là hành động có tác ý của thân, khẩu và ý. Ba nghiệp này dẫn dắt chúng sanh vào vòng trầm luân sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên, muốn thoát ly sanh tử luân hồi, con người phải biết dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Nghĩa là chúng ta phải dừng tất cả những nghiệp bất thiện, từ thân khẩu ý của mình, chuyển ba nghiệp thân khẩu ý bất thiện, thành ba nghiệp thiện lành.

Sáng ngày 25 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã hướng dẫn oai nghi và ôn lại những giáo lý về Tam Quy, Ngũ Giới cho quý thiện tín Phật tử. Bên cạnh đó thầy còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc tu tập và giải đáp các thắc mắc của quý Phật tử về thính pháp.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020