Phật Sự TT. Thích Chân Tính

Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ

Cập nhật: 02/10/2018
Nhận lời mời của Đại đức Thích Phước Nhơn, trụ trì chùa Bồ Đề (Bodhi Temple) tiểu bang Tennessee, chiều ngày 28/9/2018 Thượng toạ Thích Chân Tính đã quang lâm thăm viếng Đại đức trụ trì cùng Phật tử bổn tự và có buổi thuyết giảng sách tấn Phật tử tu học.
 

Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ

 

Thông qua bài Pháp, Thượng tọa đã nhấn mạnh sự tu học căn bản của người Phật tử tại gia là thực hành Tam quy và Ngũ giới, qua đó lấy tâm làm đối tượng tiên quyết trong việc hành trì giới và phòng hộ sáu căn trong đời sống hàng ngày. Thượng tọa đã nhắc lại bài kệ vô cùng quan trọng trong phẩm Song Yếu, kinh Pháp Cú:

“Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm làm chủ tâm tạo
Nếu với tâm nhiễm ô
Nói lên hay hành động
Khổ não sẽ theo ta
Như xe chân vật kéo”.

“Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm làm chủ tâm tạo
Nếu với tâm thanh tịnh
Nói lên hay hành động
Hạnh Phúc sẽ theo ta
Như bóng không rời hình”.

Tâm chính là là đối tượng của sự chuyển hoá, tâm là đối tượng dẫn nghiệp, là chìa khoá của sự thực hành chánh Pháp và cũng là chủ thể điều khiển năm căn của con người. Do vậy, chỉ cần rèn luyện tâm, lấy tâm là đối tượng thực hành thì có thể kiểm soát được những căn khác, một khi tâm được hàng phục, tâm được thuần hoá thì những căn khác sẽ trở nên thanh tịnh mà không cần phải cố gắng gì nữa.

Qua sự thăm hỏi Đại đức trụ trì cho biết đã mua lại nhà thờ để thiết trí lại thành chùa Bồ Đề vào năm 2014, dù mới thành lập nhưng ngôi Tam bảo đã tương đối trang nghiêm và đầy đủ tiện nghi sinh hoạt phù hợp cho đời sống tu học của chư Tăng cũng như Phật tử thường xuyên lui tới công quả và tu tập. Với tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh Đại đức trụ trì cũng mong muốn tiếp nhận chư tăng về đây tu học và cùng pháp triển đạo tràng, song đến nay vẫn chưa có vị nào đủ duyên trụ lại lâu dài. Sau thời pháp thầy đã đưa Thượng toạ trụ trì chùa Hoằng Pháp tham quan Rock City, qua đó hai vị cũng trao đổi với nhau nhiều hơn về kinh nghiệm hoằng pháp và những trăn trở còn đó!

Hình ảnh ghi nhận:

Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ
Giảng Pháp tại chùa Bồ Đề – Tennessee, Hoa Kỳ

Tin tức liên quan

Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020
Thăm chùa Long Phước và Niệm Phật Đường Chánh Kiến, Bạc Liêu
05/01/2019
Thuyết giảng tại chùa Liên Hoa – Minnesota
24/10/2018