Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ

Cập nhật: 03/10/2018
Chiều ngày 1/10/2018, Thượng toạ Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp – Việt Nam đã quang lâm thuyết Pháp cho quý Phật tử tu học tại chùa Ấn Quang, thành phố Birmingham tiểu bang Alabama theo lời mời của Đại đức trụ trì Thích Đức Phước.
 

Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ

 

Những ngày qua, do mới đến Hoa Kỳ nhịp độ sinh học cơ thể chưa quen với múi giờ nên Thượng toạ cũng chưa được khoẻ lắm, song với tinh thần độ tha Thượng toạ đã quang lâm các đạo tràng ở ba tiểu bang trong ba ngày liền để thuyết giảng năm bài pháp xoay quanh đời sống tu học thiết yếu của người tại gia.

Tại buổi giảng chùa Ấn Quang, Thượng toạ đã lược sơ cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để qua đó giúp người Phật tử nhận ra những điểm sáng trong cuộc đời của Bậc Đạo Sư mà noi theo hạnh lành của Ngài. Sự xuất thân của Đức Phật là một vị thái tử thân tướng hoàn hảo với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, điều đó cho thấy phước báu nhiều đời nhiều kiếp của Ngài đã gieo trồng. Chỉ sau sáu năm tu tập miên mật Ngài đã chứng thành đạo quả, điều này minh chứng rằng Ngài đã tu tập nhiều kiếp trước chứ không phải đời này và trong nhiều bài kinh Đức Phật cũng đã kể về tiền kiếp của Ngài. Thế nên người Phật tử phải thấy rõ điều này để tu tập tinh tấn mỗi ngày, phát triển hạnh lành để thân thường được an và tâm hằng hoan hỷ. Nếu đời nay chưa thể giải thoát thì có đủ duyên lành để tiếp tục trên hành trình thay đổi thân xác tạm bợ mà tiếp tục thực hành chánh Pháp trong mọi cõi.

Kết thúc buổi giảng, Thượng toạ đã tặng quyển sách “Năm Tuất nói chuyện chó” đến quý Phật tử thính Pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ
Giảng pháp tại chùa Ấn Quang – Alabama, Hoa Kỳ

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020