Hoạt Động Phật Sự

Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1

Cập nhật: 21/06/2024
0:00
/
4:19
Chiều ngày 20/06/2024 (nhằm 15/05 Giáp Thìn), Đại đức Thích Tâm Trường – Trụ trì chùa Hoằng Pháp có buổi giảng lược kinh Pháp Cú dành cho chư Tăng và Phật tử trong mùa an cư kiết hạ.
 

Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1

 

Trong buổi chia sẻ, Đại đức giảng giải 2 bài kệ 1 và 2 thuộc Phẩm Song Yếu:

1. Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo;

Nếu với ý ô nhiễm,

Nói lên hay hành động,

Khổ não bước theo sau,

Như xe, chân vật kéo.

 

2. Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo;

Nếu với ý thanh tịnh,

Nói lên hay hành động,

An lạc bước theo sau,

Như bóng, không rời hình.

Từ hai câu chuyện “Người Ðàn Bà Và Ông Thầy Thuốc Ðộc Ác” và  “Khóc Ðòi Những Chuyện Trên Trời” đức Phật nói lên hai bài kệ trên.

Đồng thời, qua đoạn đối thoại giữa phái Ni kiền tử (Kỳ na giáo) và đức Phật trong kinh Trung Bộ (Majjhima Nikàya), Tiểu kinh Khổ Uẩn (Cula dukkha kkhandha suttam), đức Phật dạy rõ: trong ba nghiệp thân - khẩu - ý, ý nghiệp là quan trọng. Ý nghiệp là chủ nhân của tất cả hành động, một hành động không có ý thức không thể thành nghiệp.

Tâm là kho tích chứa hay còn gọi là A lại da thức, tàng thức; Ý là khả năng tạo tác, trung chuyển giữa giác quan và tàng thức; Thức là sáu giác quan gồm có: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần sinh ra sáu thức. Mắt thấy đẹp sinh ra yêu thích, muốn sở hữu, nếu không có được sẽ cảm thấy đau khổ, dẫn đến thân làm các việc sai trái.

Nói cách khác, tất cả những hành vi sai lầm trong cuộc sống của chúng ta đều do ý thức chỉ đạo, do vậy, con người muốn sửa sai những hành động của mình, trước tiên phải thay đổi nhận thức sai lầm từ bên trong. Sự sửa đổi sai lầm của nhận thức là điều kiện cơ bản để chúng ta thành tựu con đường giác ngộ.

Do đó, việc kiểm soát và điều phục tâm rất quan trọng, người con Phật phải thiết lập cho mình tâm phục thiện và biết hổ thẹn, đây là nền tảng cần thiết để thăng tiến trên bước đường tu nhân học Phật.

Hình ảnh ghi nhận:

Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1
Giảng lược kinh Pháp Cú - phần 1

Tin tức liên quan

Ban Từ Thiện: Cúng Dường Trường Hạ năm 2024
23/07/2024
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thanh thiếu niên 2024
23/07/2024
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 55
22/07/2024
Lễ sám hối 14/06 Giáp Thìn
22/07/2024
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông thăm và chia sẻ pháp thoại tại Trường hạ Hoằng Pháp
18/07/2024