Bài viết

Giảng pháp tại chùa Như Thành - Trà Vinh

Cập nhật: 04/01/2014
Sáng ngày 4-1-2014 Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Như Thành, ấp Lò Ngò, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giảng pháp cho quý Phật tử theo lời mời của Đại đức Thích Tâm Hiền trụ trì.
 

Giảng pháp tại chùa Như Thành - Trà Vinh

 
 

Là người Phật tử tu học Phật pháp, làm thế nào để mỗi ngày tâm khai trí sáng, ba nghiệp thanh tịnh, an vui khỏe mạnh. Muốn có được trí tuệ hành giả phải học Phật nghe pháp, suy nghĩ những lời Phật dạy rồi đem ứng dụng vào cuộc sống. Muốn có được ba nghiệp thanh tịnh cần phải giữ giới. Muốn an vui khỏe mạnh cần phải buông xả và tinh tấn hành trì lễ Phật.

Người học Phật phải có được những điều đó mới thật sự là Phật tử. Phật tử không thể mê tín dị đoan, làm những điều trái với nhân quả. Phật tử không thể buông lung phóng túng, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Phật tử không nên tham đắm những thứ giả tạm thế gian, không vì ngũ dục, lục trần mà gây tạo tội lỗi đau khổ.

Đây là những ý chính mà Thượng tọa triển khai trong suốt hơn một giờ đồng hồ. Kết thúc buổi pháp thoại Thượng tọa gởi tặng quý Phật tử VCD “Học và Tu”

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018