Bài viết

Được và mất

Cập nhật: 07/09/2021
 

Được và mất

 

Trong kinh Tiểu Bộ VII, có câu chuyện kể về người phụ nữ tên là Mallika như sau: “Hôm ấy Mallika mời hai vị đại đệ tử là Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo. Từ sáng sớm đã có thư đưa vào cho bà báo tin chồng bà và các công tử đã mất đầu. Khi nghe vậy bà không nói với ai một lời, bà nhét thư vào áo, và lo dọn bữa cơm mời chúng Tỳ-kheo. Khi các gia nhân của bà đã cúng dường cho các Tỳ-kheo xong, lại mang vào một chén đựng bơ tươi, vô ý làm vỡ cái chén ấy ngay trước Tăng chúng. Lúc ấy vị tướng quân Chính pháp Xá-lợi-phất bảo: Chén bát được làm ra để đánh vỡ, xin bà đừng buồn phiền việc ấy. Vị phu nhân đưa lá thư từ trong nếp áo ra đáp: Ðây đệ tử được bức thư báo tin phu quân và ba mươi hai con trai của đệ tử đã bị cắt đầu. Nếu đệ tử không buồn phiền việc ấy, có lẽ nào lại buồn phiền khi cái chén bị đánh vỡ?”.

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy bà Mallika hiểu Phật pháp rất sâu sắc. Bà biết rằng có sinh thì có tử, có được thì có mất, hữu hình tất hữu hoại, cho nên khi nhận được hung tin chồng và ba mươi hai người con của mình tử trận, bà rất bình tĩnh, vẫn tiếp tục lo dọn cơm, chuẩn bị cúng dường Trai Tăng. Nếu không hiểu Phật pháp, một người phụ nữ bình thường khó có thể chịu đựng được chuyện đau lòng như vậy.

Khi có chuyện quá đau lòng bất ngờ xảy đến, muốn bình tĩnh được như bà Mallika, chúng ta phải thấu hiểu sự thật của cuộc đời này là vô thường. Tốt hơn hết, chúng ta hãy bình tĩnh làm cho xong công việc còn dở dang của mình, rồi tìm cách giải quyết chuyện kia sau. Dù chúng ta có đau khổ, khóc lóc, buồn rầu thì cũng không thể thay đổi được gì. Phải hiểu rõ rằng:

Hợp đâu có chắc là còn

Tan chưa chắc đã hoàn toàn mất đi.

(Đại Tạng Kinh Việt Nam (1993), “Chuyện Sala, Cổ Thụ Cát Tường (Tiền thân Bhadda-Sala)”, Phẩm Mười Hai Bài Kệ, Chương Mười Hai, Kinh Tiểu Bộ VII, Thích Minh Châu dịch, NXB TPHCM)

Trích "tám pháp thế gian" - Sư phụ

Tin tức liên quan

Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022
Vầng dương bừng chiếu – Cuộc đời thái tử Siddhartha.
07/05/2022
Thế Tôn ra đời vì một đại sự nhân duyên
05/05/2022