Trong Nước

Đọa địa ngục có về nhập xác được không?

Cập nhật: 01/04/2015
Hỏi: Gần đây có một câu chuyện nói về một vị thầy chết đọa địa ngục về nhập xác một nữ Phật tử (1). Xin hỏi người xuất gia có bị đọa địa ngục không? Đã đọa địa ngục có về nhập xác người được không?
 

Đọa địa ngục có về nhập xác được không?

 

Đáp: Đối với luật pháp thế gian, cụ thể là Việt Nam, người phạm tội không kể là chủng tộc nào, tôn giáo nào, địa vị nào… cũng đều bị hình phạt như nhau. Nhẹ phạt tiền, nặng phạt tù, nặng quá tử hình.

Đối với luật nhân quả cũng không phân biệt Tăng hay tục, xuất gia hay tại gia, khi phạm tội ác đều bị quả báo như nhau. Nhẹ thì súc sinh, nặng thì ngạ quỷ, nặng quá thì địa ngục.

Đã đọa địa ngục thì không thể về thế gian nhập người sống được, vì:

1.Địa ngục là cảnh giới giam cầm, hành hình, đau khổ… làm sao có thể thoát khỏi nghiệp báo đó mà trở về cảnh giới người được. Như người thế gian bị tử tù đâu có thể tự do đi về nhà!

2.Giả sử vị tu sĩ đọa địa ngục đó được phép trở về cảnh giới người, tại sao không nhập xác người thân, không nhập xác người nam lại nhập xác người nữ?

Từ những lý do trên có thể khẳng định câu chuyện tu sĩ đọa địa ngục trở về nhập xác người nữ là hoàn toàn bịa đặt. Người Phật tử khi tin một điều gì phải suy nghĩ cho thấu đáo. Không nên nghe và phổ biến những câu chuyện mê tín như vậy.

       (1)    https://www.youtube.com/watch?v=DyD5tdmlGBc.

Minh Tâm


Tin tức liên quan

Du Xuân Hoằng Pháp 2021
09/02/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới: Chặng Đường 10 Năm Hoa Đăng Phật Thành Đạo
19/01/2021
Có nên dựng tượng Alexandre de Rhodes?
04/12/2019
Tha thứ
18/07/2018
Bi kịch tình yêu
25/06/2018