Thơ HT. Thích Chân Tính

Đến Đi

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

ĐẾN ĐI


Chẳng mời tự đến

Chẳng đuổi tự đi

Đến như thế nào

Đi như thế đó

Đến đi như gió

Hợp tan như mây

Gió mây vô thường

Vấn vương chi khổ

11-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021