Thơ TT. Thích Chân Tính

Đến Đi

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

ĐẾN ĐI


Chẳng mời tự đến

Chẳng đuổi tự đi

Đến như thế nào

Đi như thế đó

Đến đi như gió

Hợp tan như mây

Gió mây vô thường

Vấn vương chi khổ

11-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Bài sám Phật thành đạo
15/04/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019
Đời em thật hạnh phúc
23/07/2019
Bài phát nguyện xuất gia gieo duyên
23/07/2019