Bài viết

Đạo tràng Càn Môn: Khánh tuế Hòa thượng ân sư

Cập nhật: 10/02/2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 

Đạo tràng Càn Môn: Khánh tuế Hòa thượng ân sư

 

Ngưỡng bạch Sư Phụ!

Hôm nay được duyên lành, đạo tràng chùa Càn Môn vô cùng phấn khởi và thật hạnh phúc khi được cung đón bước chân đức Thầy trở về bản tự Càn Môn để ban mưa pháp. Sự hiện diện của đức Thầy là niềm hạnh phúc vô biên của chúng con cũng như bà con nhân dân Phật tử thêm ân triêm công đức phước báu.

Kính lạy ơn đức Thầy!

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Thân thể hình hài chúng con có được là nhờ ân đức sinh thành của cha mẹ. Nhưng giới thân huệ mạng, sống đời đạo đức tâm linh có được là nhờ ơn giáo dưỡng của Thầy.

Kính lạy ơn đức Thầy, chúng con như những kẻ cùng tử, để tâm rong ruổi trong cõi trần ai, đã lâu chưa tìm lại được chính bản tâm, nếu không nhờ ân đức tế độ và lòng từ bi vô lượng của thầy, chắc gì chúng con có được sự an lành trong chánh pháp. Không biết nói gì hơn với ơn đức cao cả của Thầy, năm mới chúng con chỉ xin nguyện một lòng nỗ lực tiến tu và hoằng dương chánh pháp, sống xứng đáng là sự tiếp nối tốt đẹp của ơn đức Thầy trong muôn một.

Hôm nay đây, đối trước tôn dung từ hoà của ơn đức Thầy, chúng con đại diện đạo tràng tứ chúng chùa Càn Môn-An Pháp xin được đầu thành đảnh lễ và khánh tuế ơn đức Thầy. Chúng con kính chúc ơn đức Thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, nguyện lực sớm viên thành, đạo quả bồ đề chóng viên mãn, cửu trụ Ta bà (sống lâu mạnh khoẻ để cứu độ chúng sinh), và mãi mãi là bóng cây đại thụ che mát cho đàn hậu tiến chúng con.

Giờ này thay mặt đại chúng, chúng con ngưỡng mong trên ơn đức Thầy từ bi vì hàng hậu học mà ban đôi dòng pháp nhũ để chúng con lấy đó làm hành trang cho việc tu học, lợi lạc quần sinh.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Đệ tử: Tỳ Kheo Thích Tâm Hiếu

Tin tức liên quan

Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm Hộ Pháp
11/01/2024
Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023