Bài viết

Đạo hiếu người xuất gia

Cập nhật: 20/07/2018
.
 

Đạo hiếu người xuất gia

 

Ngày con đến với thế gian, mẹ cha ngập tràn vui sướng

Ví đổi châu báu thế gian, mẹ cha cũng chẳng màng

Thương con vô vàn, nguyện xin một đời che chở

Mong ước nhỏ nhoi, con sẽ bình an dẫu mai mẹ cha không còn

Ngày con lớn khôn, chọn đường xuất gia tìm đạo

Theo đức Bổn Sư, truyền trao chân lý cho đời

Ước mong sau này, ai cũng bình an hạnh phúc

Khổ đau không còn, tử sinh trói buộc đời nhau

Cúi lạy mẹ cha, con đây biết ơn vô cùng

Tâm thức, hình hài người đã cho con vẹn nguyên

Lục căn đủ đầy, dự vào hàng ngũ xuất gia

Ví không mẹ cha, biết giờ con trôi phương nào

Cúi lạy mẹ cha, con xin làm theo lời Phật

Vật chất thế gian, mẹ cha chỉ vui kiếp này

Rồi sẽ ra sao nếu còn trầm luân sinh tử

Xuất gia tu hành, thế gian không gì sánh nổi

Dẫu con cõng người giáp vòng hòn núi Tu Di

Nương bóng từ quang, nguyện vì chúng sanh hết thảy

Con sẽ đáp đền ơn người dưỡng sinh đời con

Người xuất gia, duy trì mạch tim chánh pháp

Gieo căn lành rộng khắp cả tam thiên

Phước duyên này, người ơi xin ghi nhớ

Ai đã đưa ta đến thế gian này

Liên Thắm

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022