Bài viết

Dạo chơi

Cập nhật: 28/01/2020
 

Dạo chơi

 

Chiều nay dạo bước nghĩa trang
Thấy lòng thanh thản thật là an vui
Nhìn đời một cách vui tươi
Của người con Phật hành trì không quên.

Sanh già bệnh chết là đây
Từng hình ảnh nhỏ giống trên mộ phần
Từ già đến trẻ sơ sinh
Tuổi nào cũng có không chừa một ai.

Giàu sang hay kẻ thấp hèn
Chấp ta có thật không chừa thứ chi
Anh hùng các cõi bốn phương
Đến chung một chỗ dưới mồ đất sâu.

Rồi đây cũng lại tới ta
Nhưng ta khác họ một thời tiếng tu
Từ bi hỷ xả làm đầu
Sống trong chánh pháp nhiệm mầu an vui.

Tứ đế con đường bậc Thánh
Dạy chúng ta giác ngộ giữa cuộc đời
Không còn chấp trước cái ta
Bản ngã cũng tự dần dần tiêu tan
Từ nay ta sống thanh nhàn
Không còn sợ hãi trước vòng tử sanh.

Tâm Quảng

Tin tức liên quan

Người gieo mầm xanh
20/04/2024
Mưa chùa
13/04/2024
Quán Chiếu Về Tâm Từ Và Tâm Bi
11/04/2024
Nhỏ nhưng lại hoá lớn…
05/04/2024
Đẹp thay nhân cách cao thượng
04/04/2024