Hoạt Động Phật Sự

Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)

Cập nhật: 17/05/2021
Đại lễ Phật đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người con Phật trên toàn thế giới. Năm nay, mùa Phật đản DL.2021 PL.2565 vẫn còn nằm trong thời điểm toàn nhân loại đang đối diện với đại dịch Covid-19. Theo đó, các hoạt động tập trung đông người sẽ không tổ chức như rước xe hoa, chương trình nghệ thuật, tổ chức lễ đài tập trung…
 

Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)

 

Đại lễ Phật 2021 tại chùa Hoằng Pháp sẽ diễn ra trong phạm vi nội tự. Tuy nhiên, với mong muốn tạo không khí mùa Phật đản đến với mọi người khi về chùa chiêm bái, lễ Phật; chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tiến hành công tác chuẩn bị.

Các công việc như treo cờ, treo đèn, băng rôn, biểu ngữ,… cùng việc thiết trí lễ đài đã được quý thầy cùng quý Phật tử khẩn trương thực hiện, các con đường dẫn vào chùa đã được trang trí rực rỡ với cờ phướn, băng rôn biểu ngữ chào mừng ngày đức Phật đản sinh. Đây là việc làm thiết thực dâng lên đấng Từ Phụ nhân kỷ niệm ngày Đản sinh của Ngài.

Hình ảnh ghi nhận:

Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)

Tin tức liên quan

Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 15
18/06/2021
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp kinh hành cầu Đại dịch Covid - 19 sớm qua
17/06/2021
Quý Thầy chùa Hoằng Pháp an cư tập trung
12/06/2021
Lễ Bố-tát, thính giới chư Tăng chùa Hoằng Pháp
10/06/2021
Hành trình chia sẻ yêu thương
01/06/2021