Thơ

Còn mãi trong Tôi

Cập nhật: 01/04/2011
 

Mặc nước chảy đá mòn
Mặc mưa nắng thời gian
Mặc sao dời vật đổi…
Nhưng! Trong tôi còn mãi
Hình ảnh Thầy đọng lại
Thân thương đến lạ kỳ
Thầy ngồi đó suy tư
Bên đèn dầu không tỏ.
Nhưng! Con nhìn rất rõ
Sáng hơn cả vầng dương
Đó là ánh Đạo vàng
Từ trái tim nhân hậu
Của người Thầy yêu dấu
Ban bố khắp mọi nơi
Thầy hoằng pháp độ đời
Để chúng sanh an lạc
Mặc gió giông bão táp
Thầy là ngọn hải đăng
Đã dẫn lối chỉ đường
Đến bến bờ hạnh phúc
Thành tâm con cầu chúc
Thầy mạnh khỏe bình an
Để dìu dắt chúng con
Phật, Pháp, Tăng nương tựa
Tâm bồ đề kiên cố
Giải thoát kiếp luân hồi
Con ghi nhớ suốt đời
Hình ảnh Thầy Chân Tính.Kính tặng Thầy:Thích Chân Tính
Phan thiết 20-10-2010
Ngọc Tánh

Tin tức liên quan

Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022
Con chỉ sợ
27/05/2022
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P6)
07/05/2022