Bài viết

Có những chân trời

Cập nhật: 19/11/2018
.....
 

Có những chân trời

 

Chiều rồi! Nắng vàng nhạt

Lan trên mảnh đất hồng

Điềm nhiên tâm bất động

Nghe gió thoảng hương hoa.

 

Ngẫm nhìn đời vô ngã

Quang trung tợ hải hà

Cánh chim trời khôn mỏi

Vụt thoắt bóng chiều sa.

 

Người đi – về muôn lối

Gian truân huyễn mộng là

Mảnh hình hài tứ đại

Đâu thấu những ngày qua.

 

Bước chân, chừ tĩnh tại

Triều dương ảnh nguyệt tà

Người ở nhà vui vẻ

Ta nguyện lòng đi xa.

 

Đời dẫu xuôi dẫu ngược

Tâm tư vẫn một lòng

Dù đi hay ở lại

Bồ-đề vẫn sáng trong.

Lời tản mạn: Sự thật cuộc đời là thế, ai rồi cũng sẽ phải già – bệnh – chết. Người tu như những cánh chim bằng, bay liệng tự do trên bầu trời, không vướng bận bất cứ thứ gì của thế gian. Để rồi từ đó, hạnh phúc chính là sự vượt thoát khỏi guồng quay chấp ngã, đối đãi nhị nguyên, vươn tới chân trời mới cao xa vời vợi. Chân lý tối hậu mà người tu đạt được, không đâu ngoài sự thấu rõ khổ –  vô thường – vô ngã, thực chất đã bàng bạc trong mảnh hình hài tứ đại, ngũ uẩn này…

Thành Nhân

Tin tức liên quan

Tâm Từ Bi Và Tâm Hoan Hỷ
20/09/2023
Những con người cống hiến thầm lặng
19/09/2023
Cảm nhận đêm Hoa đăng kỉ niệm khóa tu Phật thất lần thứ 100 tại chùa Hoằng Pháp
18/09/2023
Tâm Xả Vô Lượng
06/09/2023
Thấp thoáng Vu Lan
20/08/2023