Hoạt Động Phật Sự

Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16

Cập nhật: 25/06/2021
Ngày 24/06/2021 (nhằm 15/05 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Cung là vị Thầy chia sẻ tiếp theo trong chương trình “Tâm Sự Đời Tu”, kỳ 16. Đại đức đã hồi tưởng lại những nhân duyên đưa mình biết đến đạo Phật cũng như dấn thân theo con đường của đức Phật.
 

Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16

 

Đại đức đã tâm sự về khoảng thời gian niên thiếu được Thầy gọi là “cứng đầu, lì lợm và ưa lý sự” – một tuổi thơ đầy “nổi loạn và chống đối”. Tiếp đó, Thầy lần lượt lật từng mảng trong quá khứ về thầy cô giáo, bạn học, người thân... là những thiện duyên từng bước hỗ trợ Thầy bước lên con đường xuất gia học Phật, mặc dù cùng thời điểm đó Thầy đã tiếp xúc rất nhiều đạo khác nhau. Thế mới thấy, nhân duyên trong cuộc đời thật đáng quý và ta hãy trân trọng điều đó.

Kế đến Thầy đã kể lại những mẩu chuyện vui, buồn thời tập sự và cả khi xuất gia. Trên cuộc tu sẽ luôn có ba vị: vị ngọt, vị đắng và vị nhạt, do chìm đắm trong ba vị này mà dần dần chúng ta đã quên đi cái tâm thuở ban đầu. Khi thấy tinh thần, nghị lực và ý chí của các chú đang tập sự xuất gia, đã làm nảy sinh cảm xúc mạnh trong lòng Thầy và muốn được sống lại ngày xưa đó, tập yêu lại như những ngày đầu, trải nghiệm lại cảm giác khi mới vào chùa.

Hình ảnh ghi nhận:

Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16

Tin tức liên quan

Chùa Hoằng Pháp: hỗ trợ rau củ quả đến người dân khó khăn trong dịch Covid (đợt 7)
27/07/2021
Chùa Tiêu Dao: ĐĐ. Thích Tâm Tịnh đón nhận kỷ niệm chương từ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam
27/07/2021
Chùa Hoằng Pháp: Tiếp tục hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch Covid (đợt 6)
25/07/2021
Lễ Bố-tát
24/07/2021
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 18 (Tiếp theo)
22/07/2021