Hoạt Động Phật Sự

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71

Cập nhật: 04/07/2022
Ngày 03/07/2022 (nhằm 05/06 Nhâm, Dần), quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự tu niệm Phật một ngày. Trong kỳ tu lần này, Ban Tổ chức (BTC) tiếp tục thực hiện chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 71.
 

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71

 

Sau thời tụng kinh, niệm Phật, HT. Thích Chân Tính, Đạo Trưởng Tổ đình Hoằng Pháp đã có đôi lời sách tấn đại chúng qua những vần thơ khắc in trên đá được đặt các vị trí xung quanh chùa.

Trước đó, ĐĐ. Thích Tâm Trường, Trụ trì chùa Hoằng Pháp đã chia sẻ cùng quý Phật tử về lợi ích mà chương trình mang lại, giúp Phật tử hiểu hơn về việc nên làm, về nhân quả, tội phước mà có cách hành xử đúng đắn, hợp với luật tự nhiên, nhân quả.    

Nhận lời mời của BTC, ĐĐ. Thích Quảng An, Tri sự chùa Hải Quang, Tân Bình, theo học chương trình Thạc sĩ trường Đại học Khoa học Xã hội Và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, Giáo thọ sư trường Sơ Cấp Phật học, Tân Bình.

Câu 1: Thưa thầy, con thường hay nổi giận khi chồng của con hoặc con làm điều gì đó sai quấy. Con đi chùa đọc kinh cũng đã lâu, thấy rằng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ có lòng từ bi, con cũng niệm thường xuyên nhưng sao khi gặp chuyện con vẫn cứ sân ạ? Xin Thầy giúp con thực tập thế nào cho đúng để chuyển hóa được tập tính sân giận ạ!

Câu 2: Con rất thích đến chùa Hoằng Pháp vì thấy quý thầy tu hành tinh tấn, trang nghiêm, thanh tịnh. Điều làm con thấy hạnh phúc là mỗi lần được nhìn quý thầy y áo trang nghiêm kinh hành theo tiếng nhạc niệm Phật từ Tăng xá lên chánh điện để tụng kinh. Vậy xin cho con hỏi, tại sao quý thầy lại phải đi kinh hành theo tiếng niệm Phật và đi như vậy có phải là một sự thực tập mang lại lợi ích gì không ạ? Xin quý thầy từ bi hoan hỷ giải đáp thắc mắc này, nếu có gì không phải phép thì con xin sám hối; vì con cũng mới đi chùa Hoằng Pháp ạ!

Câu 3: Con là một Phật tử ở Bình Phước, trong công việc ruộng rẫy hàng ngày thường cày cuốc trúng phải giun dế, khi quét lá ở sân thì có lúc vừa quét vừa giẫm cả sâu kiến. Con biết vậy là sát sinh, làm tổn hại các sinh vật. Khi đó con có sám hối, niệm Phật và hồi hướng công đức cho chúng nhưng vẫn sợ tội lỗi. Xin quý Thầy cho biết tội ấy có nặng không, nếu không tránh được thì con phải làm sao?   

Hình ảnh ghi nhận:

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối đầu năm
04/02/2023
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
04/02/2023
Ngày thứ tám, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Tây Khánh – chùa Bích Thượng
04/02/2023
Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
03/02/2023
Chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh: Lễ cầu an đầu năm Quý Mão
02/02/2023