Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62

Cập nhật: 21/05/2018
Ngày 20/05/2018 (nhằm 06/04 Mậu Tuất) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Trong kỳ tu lần này, BTC tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62.
 

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62

 

Nhận lời mời của BTC, Thượng tọa Thích Phước Tiến - phó tổng thư ký viện Nghiên Cứu Phật Học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung Ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, phó Ban văn hóa Phật giáo Thành Phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân – Bình Chánh đã quang lâm đạo tràng giải đáp những câu hỏi trong chương trình.

Câu hỏi số 1:

Kính bạch quý Thầy!

Con có đứa con trai hiện đang học đại học. Gần đây, cậu ta nghe theo lời khuyến dụ của những người trong “Hội thánh đức chúa trời”, bỏ bê việc học, tụ họp với những người trong hội và đi truyền đạo khắp nơi. Con có khuyên giải là: “Con đừng tin theo và hãy để tâm vào việc học hành”. Nhưng con nói sao nó cũng không nghe, còn bảo gia đình nên bỏ bàn thờ tổ tiên. Không những vậy, con của con còn có những biểu hiện kỳ lạ, ít ăn uống, lười tắm rửa, khi rảnh là ngồi nghe nhạc đạo và đọc Kinh thánh.

Gia đình chúng con không biết phải làm sao để khuyên cháu. Chúng con chỉ còn biết nương tựa quý Thầy, mong quý thầy từ bi khuyên giải cháu như thế nào đó để cháu đừng đi theo tổ chức này nữa? Chúng con cũng không biết “Hội thánh đức chùa trời” ở đâu xuất hiện, mà lại chỉ dạy cho người ta dẹp bàn thờ tổ tiên, bỏ đi phong tục tập quán của người Việt? Mong quý thầy hoan hỷ cho chúng con được rõ.

Câu hỏi số 2:

Con kính chào quý Thầy, gần đây, chúng con nghe một số người bạn nói về Thiền tông Tân Diệu xuất hiện ở Long An. Những người đứng ra tổ chức và hướng dẫn phái thiền nói rằng, họ lấy huyền ký của Phật truyền lại làm tôn chỉ để giảng dạy. Nhưng trong một số bài giảng, các vị dẫn dắt Phật tử theo con đường thần thánh, tà vạy, còn ngoài mặt lại nói là không mê tín. Chúng con từng được nghe quý Thầy giảng trong các kinh, đức Phật dạy trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ: “Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Ðạo sư còn nắm tay (còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy)”

Vậy kính mong quý thầy hoan hỷ cho chúng con biết huyền ký Đức Phật là gì, có thật hay không? Thiền tông Tân Diệu Long An có phải một nhánh truyền thừa của Thiền Tông Đông Độ không? Có nên khuyên mọi người tránh và không tin theo, hay phải làm như thế nào? Vì khi nghe một số bài giảng, con thấy họ càng giảng càng xa rời chánh pháp, không đúng với lời Phật dạy.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62

Tin tức liên quan

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 70
18/04/2021
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
27/07/2020
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
02/12/2019
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
30/09/2019
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 66
10/06/2019