Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi

Cập nhật: 28/05/2018
Ngày 28/05/2018 (nhằm 14/04 Mậu Tuất) Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp, đã đến Tịnh viện Pháp Hạnh, huyện Củ Chi, TP. HCM chứng minh lễ Phật đản PL 2562 - DL 2018.
 

Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi

 

Buổi lễ được diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Chân Tính – trụ trì chùa Hoằng Pháp, chư tôn đức trụ trì các tự viện và quý Phật tử tại địa phương đã về tham dự.

Đúng 19h, lễ Phật đản chính thức bắt đầu. Ban nghi lễ đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm đại hùng bảo điện chứng minh cho buổi lễ. Sau khi tuyến bố lý do, giới thiệu chương trình, trong niềm tôn kính vô biên, toàn thể đạo tràng đã lắng đọng tâm tư dành một phút tưởng niệm đức Phật Thích-ca Mâu-ni, vì thương cảm chúng sinh đang chìm đắm trong vô minh, Ngài đã thị hiện ra đời để chỉ bày con đường giải thoát, chấm dứt khổ đau.

Đại đức Thích Trí Giác Thông, trụ trì Tịnh viện Pháp Hạnh đã thay mặt BTC tuyên đọc diễn văn khai mạc.

Ban đạo từ cho buổi lễ, Thượng tọa Thích Chân Tính, đã chia sẻ cùng đại chúng đôi điều về cuộc đời đức Phật.

Sở dĩ đức Phật có được thân tướng trang nghiêm, đủ đầy phước báo và chứng Phật quả là do từ vô lượng vô số kiếp Ngài đã tu thập Ba-la-mật. Ngày nay, chúng ta có đầy đủ phước duyên, được nghe Phật pháp, quy y Tam bảo, thực hành lời Phật dạy cần phải hiểu, lấy gương hạnh Ngài để noi theo tu học. Người tu như người trồng cây, cần phải hội đủ nhân duyên, thời gian mới có thể ra hoa, kết quả, không thể hôm nay trồng, ngày mai ra quả được. Sự thành tựu của đức Phật trong đời này là kết quả của một quá trình tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Người học Phật cần hiểu rõ để thực hành cho đúng.

Trong Bát chánh đạo mà đức Phật dạy, điều đầu tiên là chánh kiến. Muốn có chánh kiến chúng ta phải học, hiểu để có cái thấy đúng, dẫn đến suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, đưa đến kết quả hạnh phúc an vui. Ngược lại, nếu chúng ta không có chánh kiến, kết quả dẫn đến là đau khổ, bất hạnh. Hằng ngày chúng ta nghe quý thầy giảng rất nhiều, thế nhưng việc thực hành lại không được chú trọng cũng không thể mang lại lợi ích. Là người con Phật, chúng ta cần có trách nhiệm hộ trì Tam bảo, hoằng dương Phật pháp, thực hành lời Phật dạy để có được lợi ích an lạc chia sẻ đến với mọi người. Đó là cách chúng ta thể hiện lòng tri ân đối với đức Phật trong mùa Phật đản.

Cuối buổi lễ, chư tôn thiền đức cùng quý Phật tử đã cử hành nghi thức Khánh đản.

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ: Trường Kha, Kim Linh, Tấn Phương, Hoàng Sang và nhóm Hoa Tâm - Phật tử Tịnh viện Pháp Hạnh,…

Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
Chứng minh lễ Phật Đản tại Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020