Khóa tu mùa hè

Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019

Cập nhật: 28/07/2019
BBT Website xin giới thiệu chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019.
 

Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý Thầy hướng dẫn nội qui và oai nghi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lắng nghe pháp thoại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thể dục buổi sáng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gameshow Về Nguồn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talkshow Kết Nối Trái Tim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuộc thi viết về chủ đề Tìm Về
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lễ quy y Tam Bảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khóa lễ tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoang Phap's Got Talent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vui chơi ngoài trời
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức liên quan

Ngày cuối KTMH chùa Tây Khánh
29/07/2020
Ngày thứ ba KTMH chùa Tây Khánh
27/07/2020
Ngày thứ hai KTMH chùa Tây Khánh
26/07/2020
Ngày đầu tiên KTMH chùa Tây Khánh
24/07/2020
Ngày thứ bảy KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
27/07/2019