Khóa tu mùa hè

Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2018

Cập nhật: 05/08/2018
BBT Website xin giới thiệu chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2018.
 

Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý thầy hướng dẫn nội qui và oai nghi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thể dục buổi sáng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lắng nghe pháp thoại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương trình tọa đàm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lễ quy y Tam Bảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuộc thi học thuộc Kinh Vu Lan Báo Hiếu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khóa lễ tụng kinh và tịnh tọa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sôi động cùng Hoang Phap's Got Talent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vui chơi ngoài trời
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những sự hi sinh thầm lặng...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức liên quan

Ngày cuối KTMH chùa Tây Khánh
29/07/2020
Ngày thứ ba KTMH chùa Tây Khánh
27/07/2020
Ngày thứ hai KTMH chùa Tây Khánh
26/07/2020
Ngày đầu tiên KTMH chùa Tây Khánh
24/07/2020
Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019
28/07/2019