Khóa tu mùa hè

Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2017

Cập nhật: 17/07/2017
BBT Website xin giới thiệu chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2017.
 

Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thể dục buổi sáng

 
 
 
 
 
 
 

Quý thầy hướng dẫn nội quy và oai nghi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lắng nghe pháp thoại

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 

Chương trình tọa đàm

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Quy Y Tam Bảo

 
 
 
 
 
 

Cuộc thi học thuộc Kinh Pháp Cú

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vui chơi ngoài trời

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thực tập kinh hành

 
 
 
 
 
 
 

Hoang Phap"s Got Talent 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khóa lễ tụng kinh và tịnh tọa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lễ Thành Nhân

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Phía sau sự thành công của khóa tu mùa hè 2017


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Ngày cuối KTMH chùa Tây Khánh
29/07/2020
Ngày thứ ba KTMH chùa Tây Khánh
27/07/2020
Ngày thứ hai KTMH chùa Tây Khánh
26/07/2020
Ngày đầu tiên KTMH chùa Tây Khánh
24/07/2020
Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019
28/07/2019