Hoạt Động Phật Sự

Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01

Cập nhật: 20/02/2023
0:00
/
4:19
Ngày 19/02/2023 (nhằm 29/01 Quý Mão), đông đảo quý Phật tử về chùa Suối Pháp, ấp 2, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tham dự lễ sám hối định kỳ.
 

Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01

 

Trước khi vào thời khoá sám hối, Đại đức Thích Tâm Hướng - trụ trì chùa Suối Pháp quang lâm giảng đường chia sẻ pháp thoại với đại chúng, qua chủ đề “Lợi ích và ý nghĩa của việc Quy y Tam Bảo”.

Sau đó, đại chúng bước vào khoá lễ Sám Hối Hồng Danh.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 29/01

Tin tức liên quan

Công tác chuẩn bị trang trí Phật đản Vesak 2023 (phần 2)
01/06/2023
Lễ Hằng Thuận
30/05/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
30/05/2023
Chương trình “"Rung Chuông Chùa" lần 4 nhân mùa Phật đản
30/05/2023
Đạo tràng Lâm Phát – Lâm Đồng: Lễ Phật đản (PL.2567 - DL.2023)
29/05/2023