Hoạt Động Phật Sự

Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn

Cập nhật: 25/03/2024
0:00
/
4:19
Ngày 23/03/2024 (nhằm ngày 14/02 Giáp Thìn), đông đảo quý thiện nam, tín nữ Phật tử vân tập về chùa Suối Pháp, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh, thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tham dự lễ Sám hối thường kỳ.
 

Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn

 

Trước khi vào khóa lễ, Đại đức Thích Tâm Hướng - Trụ trì chùa Suối Pháp quang lâm đạo tràng hướng dẫn đại chúng phương pháp thực hành thiền định để có được lợi ích trong đời sống hằng ngày.

Sau khóa thiền tọa gần 20 phút, đại chúng bước vào khóa lễ Sám Hối Hồng Danh.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ Sám hối 14/02 Giáp Thìn

Tin tức liên quan

Phụng sự
16/07/2024
Kết khóa - KTMH 2024
16/07/2024
Ngày thứ bảy KTMH 2024: Pháp thoại “Niềm vui thật sự đến từ đâu” – Sư cô Thích Nữ Liên Thảo
16/07/2024
Ngày thứ sáu KTMH 2024: Pháp thoại “Bạn sẽ thấy được phép nhiệm màu” – Đại đức Thích Khải Thành
15/07/2024
Ngày thứ năm KTMH 2024: Pháp thoại “Mấy lần mười năm” – Đại đức Thích Chơn Khánh
15/07/2024