Hoạt Động Phật Sự

Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc

Cập nhật: 27/05/2024
0:00
/
4:19
Ngày 26/05/2024 (nhằm 19/04 Giáp Thìn) đông đảo quý thiện nam, tín nữ Phật tử vân tập về chùa Suối Pháp, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tham dự khoá tu một ngày an lạc với chủ đề “Từng bước chân an lạc”.
 

Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc

 

Nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm Hướng - Trụ trì chùa Suối Pháp, Đại đức Thích Tâm Tri – Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp quang lâm chia sẻ pháp thoại đến đại chúng với tựa đề “Luân hồi là khổ”.

Thầy chia sẻ, luân hồi là sự chuyển sinh, sinh đi sinh lại của một chúng sinh khi chúng sinh ấy còn trong vòng sinh tử, chưa thoát khỏi hẳn sinh tử. Sự luân hồi của chúng sinh được ví như bánh xe hay mắc xích luôn liên kết lại với nhau không có điểm dừng. Chúng sinh theo nghiệp báo, nghiệp lực đã tạo mà thọ sinh trong các cõi. Trong kinh đức Phật dạy, thoáng chốc được sinh lên cõi người, cõi trời; thoáng chốc lại tái sinh vào đường ngạ quỷ, súc sinh v.v… Khi chúng sinh chưa thoát ra khỏi hẳn vòng sinh tử thì sinh đi sinh lại trong ba cõi và sáu đường.

Khi trải qua các kiếp sống, tùy theo nghiệp đã tạo, nghiệp thiện thì sinh vào đường lành, nghiệp dữ thì sinh vào ba đường ác thống khổ.

Luân hồi là khổ. Đức Phật dạy rằng, nước trong bốn biển gom chứa lại cũng không bằng giọt lệ của chúng sinh. Thật vậy, trong kiếp người khi nhìn lại chúng ta thấy có quá nhiều đau khổ, mỗi lần khổ đau chúng ta lại buồn thương và rơi lệ. Ví như như những người chúng ta yêu thương quý mến đột nhiên phải xa lìa vĩnh viễn. Cũng thế, chúng sinh đã từng vô lượng kiếp sinh tử, trong mỗi kiếp sinh tử có biết bao đau khổ phải thọ nhận. Đức Phật thị hiện trên thế gian này vì lòng từ bi, cứu độ chúng sinh và Ngài đã chỉ ra nhiều pháp môn tu cho chúng sinh thực hành để vượt thoát vòng luân hồi sinh tử, đắc đại Niết Bàn, như: niệm Phật, tọa thiền, trì chú nhiếp phục tâm... Tất cả các pháp nếu thực hành sâu đều có thể đưa đến giác ngộ và giải thoát.

Buổi chiều, chương trình tu học được tiếp tục với thời khoá niệm Phật và kinh hành.

Ngày tu kết thúc trong niềm hỷ lạc của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc

Tin tức liên quan

Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 54
17/06/2024
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
16/06/2024
Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ cầu nguyện trước kỳ thi
15/06/2024
Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự Khóa tu Niệm Phật một ngày
14/06/2024
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Khoá Tu Mùa Hè 2024
14/06/2024