Hoạt Động Phật Sự

Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc

Cập nhật: 04/12/2023
0:00
/
4:19
Ngày 03/12/2023 (nhằm 21/10 Quý Mão), đông đảo quý thiện nam, tín nữ Phật tử vân tập về chùa Suối Pháp, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh, thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tham dự Khoá tu một ngày an lạc.
 

Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc

 

Buổi sáng, sau khi ổn định đạo tràng, nhận lời mời của Đại đức trụ trì Thích Tâm Hướng – Trưởng BTC, Thượng tọa Thích Thiện Thức - Ủy viên HĐTS - Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTSPG tỉnh Tây Ninh quang lâm đạo tràng chia sẻ pháp thoại đến đại chúng qua chủ đề “Tứ nhiếp pháp trong đời sống tu trì”.

“Tứ nhiếp pháp” là một trong những pháp tu rất quan trọng đối với người học Phật, là phương pháp đoạn trừ phiền não, ác pháp. Nhờ thực hành bốn pháp này mà hành giả thành tựu các thiện pháp. Tứ nhiếp pháp pháp gồm:

1. Bố thí nhiếp: tức dùng bố thí, ban tặng, chia sẻ phước báu để thu phục.

2. Ái ngữ nhiếp: là dùng lời nói từ ái để thu phục.

3. Lợi hành nhiếp: tức những việc làm lợi mình lợi người mà thu phục.

4. Đồng sự nhiếp: là sự đồng hành với người khác trong công việc thiện lành, lợi ích cho số đông.

Thượng tọa nhắc nhở, dù là người Phật tử tại gia, hay xuất gia chúng ta nên thực hành Tứ Nhiếp Pháp để đời sống có an lạc và đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người.

Sau thời pháp, đại chúng vân tập về trai đường cúng quá đường và thọ trai.

Buổi chiều, đại chúng bước vào thời khoá niệm Phật và kinh hành.

Khoá tu kết thúc trong niềm hỷ lạc của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc

Tin tức liên quan

Chùa Đăng Pháp - Bình Phước: Lễ Cầu an đầu năm Giáp Thìn
29/02/2024
Ban Từ Thiện: Lễ an vị Phật, phóng sanh, cầu an công ty Chiếu Xạ Toàn Phát, Thẩm mỹ viện Khải Vân, công ty May Xương Minh
26/02/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
26/02/2024
Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Lễ cầu an đầu năm và tạ đàn Dược Sư
26/02/2024
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Thiện sự ngày rằm và Pháp hội hoàn kinh Dược Sư
25/02/2024