Hoạt Động Phật Sự

Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa

Cập nhật: 14/09/2022
Nhân mùa Trung Thu năm 2022, tại chùa Linh Ẩn đã tổ chức viên mãn Pháp hội Trì tụng pháp sám hối Từ bi Tam muội Thủy sám (nghi thức Đài Loan - nghi thức Việt Nam), đại chúng hữu duyên đã dành thời gian về chùa cùng nhau tu học một ngày, cùng vui đêm rằm Trung thu, chia sẻ tình thương yêu đến những mảnh đời bất hạnh tại Trung tâm nuôi trẻ mồ côi 關愛之家, nơi nuôi dưỡng những em bé bị bỏ rơi, bị tật bệnh bẩm sinh của những người lao động, những công dân nước ngoài đang sống và làm việc tại Đài Loan như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines,...
 

Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa

 

Chùa cũng kết hợp cùng ĐĐ. Thích Tâm Biện (hiện đang tu học tại Myanmar) đóng góp chút tấm lòng, chia sẻ một phần nho nhỏ gửi đến những ngôi chùa đang gặp khó khăn, thiếu lương thực tại Myanmar, giúp đỡ cho người dân hiện đang thiếu ăn tại đất nước bạn.

Chúng con nguyện đem công đức xin hồi hướng, sám hối tội nghiệp nhiều đời, tội diệt phước sinh căn lành tăng trưởng, chúng sinh được an lành, nương tựa tu học chính pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa
Chùa Linh Ẩn: Một mùa Trung Thu ý nghĩa

Tin tức liên quan

Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
30/01/2023
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Khai kinh đầu năm
30/01/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ cầu an, mừng thọ, phóng sinh đầu năm Quý Mão
29/01/2023
Ngày thứ ba, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hòa Phúc
29/01/2023
Lễ cầu an đầu năm tại công ty TNHH Kho Vận Toàn Phát - Long An
28/01/2023