Hoạt Động Phật Sự

Chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ xuất gia năm 2009

Cập nhật: 17/10/2009
Để tiếp nối dòng Phật, hôm nay, ngày 17/10/2009 chùa Hoằng Pháp đã cử hành nghi thức cạo tóc xuất gia cho 11 chú tập sự tại chùa.
 

Chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ xuất gia năm 2009

 


       Để được xuất gia các chú phải tập sự từ 6 tháng trở lên và phải có đạo đức tốt. Trước khi chính thức xuất gia, các chú phải thuộc các thời khóa công phu hàng ngày, các nghi lễ về chuông, mõ và không bị 32 chướng nạn. Nhất là được sự đồng ý của chư Tăng.

       Buổi lễ được cử hành vào lúc 4 giờ sáng tại chánh điện chùa Hoằng Pháp. 

Hình ảnh ghi nhận:
 
 
  Niêm hương
 
 
 
 
 
 Phát nguyện xuất gia.
 
  Thượng tọa Thích Chân Tính nói về ý nghĩa xuất gia.
 
 
 
  Lễ sái tịnh
 
  Lễ thế phát
 
 Xuống tóc
  
BBT Website
 
 

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao: Chương trình thiện sự trong tuần lễ Pháp Hội Vu Lan 2022
13/08/2022
Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Kim Oanh
13/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022
13/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa Suối Pháp
12/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa An Sơn, Quảng Ngãi
12/08/2022