Hoạt Động Phật Sự

Chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ Quy y lần thứ hai - năm 2008

Cập nhật: 14/10/2008
Sáng nay, ngày 10 tháng 08 năm 2008, Chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ Quy y lần II năm 2008. Từ rất sớm, Phật tử khắp nơi đã tề tựu về chùa. Lần Quy y này có hơn 1.300 người đăng ký và 1.000 Phật tử cùng về thính Pháp.
 

Chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ Quy y lần thứ hai - năm 2008

 
 

Buổi sáng, quý thiện nam tín nữ được nghe về ý nghĩa “Truyền thọ Tam quy – Ngũ giới” và  học  “Oai nghi người Phật tử” do ĐĐ. Thích Tâm Hải - phó trụ trì chùa Hoằng Pháp giảng dạy, hướng dẫn.

 

Buổi chiều là khóa lễ chính thức truyền thọ Tam quy – Ngũ giới, với sự chứng minh của TT. Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính.

 

Khóa lễ kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày, Phật tử về tham dự lễ đều được ban tổ chức tặng Pháp bảo và phát chứng điệp Quy y.

 
Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ Quy y: 
 

Chư tôn đức chứng minh
 

Tác pháp niêm hương bạch Phật
 

 

Đại diện Giới tử tác bạch cầu thọ Tam quy - Ngũ giới

 
 

Thượng tọa giới sư truyền giới

 
Giới tử phát nguyện thọ lãnh giới pháp
 

Nghe thuyết giới tại giảng đường chính và giảng đường Khu D
 

Giờ thọ trai

 

BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối đầu năm
05/02/2023
Lễ Cầu an đầu năm
05/02/2023
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
05/02/2023
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối đầu năm Quý Mão
05/02/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối đầu năm
04/02/2023