Hoạt Động Phật Sự

Chùa Hoằng Pháp cung cử tân phó Trụ trì và chúng trưởng

Cập nhật: 24/10/2010
Tối ngày 23/10/2010 (nhằm ngày 15/09/Canh Dần) trong buổi họp như thường lệ hàng tháng của đại chúng chùa Hoằng Pháp, chư Tăng bổn tự đã tiến hành đề cử các tân phó trụ trì và trưởng ban quản chúng mới.
 

Chùa Hoằng Pháp cung cử tân phó Trụ trì và chúng trưởng

 
 
Với nhân duyên Đại đức Thích Tâm Hải phó trụ trì chùa Hoằng Pháp nhập thất tiến tu và tương lai sẽ đảm trách Phật sự tại nơi khác. Vì thế, chư Tăng đã cùng nhau cung cử các vị phó Trụ trì và Trưởng ban quản chúng theo nguyên tắc bỏ phiếu dân chủ. Thành phần tham gia chứng minh gồm có Thượng tọa Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp, ĐĐ Thích Tâm An trụ trì chùa Hưng Pháp – Đồng Nai , ĐĐ Thích Tâm Quán trụ trì chùa Guột – Bắc Ninh, ĐĐ Thích Tâm Bình trụ trì chùa Phú Pháp - Phú Quốc, ĐĐ Thích Tâm Tịnh trụ trì chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh và toàn thể chư Tăng.
 
Thông qua bầu cử, Đại chúng đã lựa chọn những vị có khả năng để đại diện cho chư Tăng và bổn tự gánh vác công tác Phật sự trong tương lai. Kết quả, hai vị Đại đức Thích Tâm Từ và Thích Tâm Thành là người đảm nhiệm cương vị phó trụ trì và Đại đức Thích Tâm Trung là chúng trưởng chuyên trách chăm sóc chư Tăng với nhiệm kỳ 3 năm, sau đó đại chúng sẽ tiến hành bầu cử lại.
 
Trong tinh thần Tăng sai và sự tin tưởng của đại chúng, các vị Đại đức đã phát nguyện nỗ lực hết mình phục vụ bổn tự và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hoằng pháp lợi sinh theo bổn hoài của người xuất gia.
Vì Đại đức Thích Tâm Hải phải nhập thất tịnh tu trong thời gian dài không liên lạc với bất kỳ ai, nên mọi công tác Phật sự và các hoạt động của chùa quý vị có thể liên hệ nhị vị tân phó trụ trì để cộng tác và được giúp đỡ.
 
Một số hình ảnh ghi nhận: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Từ trái qua: ĐĐ. Thích Tâm Thành, ĐĐ. Thích Tâm Từ, ĐĐ. Thích Tâm Trung.
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Lễ Cầu an đầu năm
25/02/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Lễ sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Chùa Tây Khánh – Thái Bình: Lễ cầu an đầu năm
23/02/2024