Hoạt Động Phật Sự

Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần

Cập nhật: 24/09/2022
Ngày 23/09/2022 (nhằm 28/08 Nhâm Dần), quý Phật Tử đã vân tập đông đủ tại chùa Hòa Phúc (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội), thuộc Tổ đình Hoằng Pháp để tham dự “Một Ngày Cộng Tu An Lạc”.
 

Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần

 

Bắt đầu ngày cộng tu, đại chúng được tụng thời kinh A Di Đà, niệm Phật. Sau đó, ĐĐ. Thích Tâm Hòa - Trụ trì chùa Hòa Phúc - đã quang lâm chia sẻ với hội chúng về chủ đề “Trí Tuệ Ba La Mật” nằm trong chuỗi bài giảng về chủ đề “Thập Độ Ba La Mật”. Qua đó, hành giả tu tập trong đạo tràng được sách tấn tinh thần tu học, củng cố thêm niềm tin trên con đường chính đạo mà chư Phật, Tổ Thầy đã đi. Sau thời pháp thoại, quý Phật Tử được tham gia chương trình “Chữa bệnh từ thiện” và dùng bữa cơm thân mật cùng với quý chư Tăng trụ xứ.

Chiều cùng ngày, quý Phật Tử cùng quý chư Tăng nội tự tụng nghi thức kinh Châu Báu rồi niệm Phật ba tràng và ngồi tịnh tọa trước khi hoàn mãn ngày cộng tu.

Tất cả công đức và sự bình an, thanh tịnh của ngày cộng tu xin được hối hướng về khắp pháp giới lục đạo chúng sinh, mọi người có được sự an lạc và hoan hỷ sau khi kết thúc ngày cộng tu.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Một Ngày Cộng Tu An Lạc Tháng 08 Nhâm Dần

Tin tức liên quan

Ban Từ Thiện: Lễ an vị Phật, phóng sanh, cầu an công ty Chiếu Xạ Toàn Phát, Thẩm mỹ viện Khải Vân, công ty May Xương Minh
26/02/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
26/02/2024
Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Lễ cầu an đầu năm và tạ đàn Dược Sư
26/02/2024
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Thiện sự ngày rằm và Pháp hội hoàn kinh Dược Sư
25/02/2024
Lễ Cầu an đầu năm
25/02/2024