Hoạt Động Phật Sự

Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc

Cập nhật: 30/05/2022
Ngày 28/05/2022 (nhằm 28/04 Nhâm Dần), quý Phật Tử đã vân tập đông đủ tại chùa Hòa Phúc (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Nội) để tham dự khóa tu “Một Ngày An Lạc”.
 

Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc

 

Trong thời khóa chính, ĐĐ. Thích Tâm Hòa - Trụ trì chùa Hòa Phúc - đã quang lâm chia sẻ với hội chúng về chủ đề Xuất gia Ba La Mật - nằm trong chuỗi pháp thoại về Mười Ba La Mật. Qua đó hành giả tu tập trong đạo tràng được ôn lại bố thí và trì giới ba la mật, được học mới về khái niệm, tầm quan trọng, ứng dụng trong cuộc sống pháp “Xuất Gia Ba La Mật”.

Trong thời pháp thoại, ĐĐ. Thích Tâm Hòa nhắc hội chúng về bộ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận - yếu chỉ tu tập của hành giả Tịnh độ đạo tràng chùa Hòa Phúc - về cách học và lợi ích lớn của bộ sách.

Một số câu hỏi về việc tu tập như: Bố thí, trì giới và xuất gia được đặt ra bởi quý Phật Tử trong đạo tràng và được Đại đức giải đáp.

Sau thời pháp thoại, quý Phật Tử được tham gia chương trình Chữa Bệnh Từ Thiện

Chiều cùng ngày, quý Phật Tử cùng chư Tăng nội tự có thời tụng kinh Châu Báu, kinh Phước Đức, trước khi mãn khóa. Tất cả công đức và sự bình an, thanh tịnh được hối hướng về khắp pháp giới lục đạo chúng sinh. 

Sang tháng Năm Nhâm Dần chúng ta có những ngày cộng tu với nhau:

1. Lễ Vào Hè - Tết Thiếu Nhi diễn ra vào lúc 08:00 - 10:00 ngày 01/06/2022 (nhằm ngày 03/05 Nhâm Dần)

2. Khóa tu An Cư diễn ra vào ngày 30/05 - 26/08/2022 (nhằm 01/05 - 29/07 Nhâm Dần)

3. Đàn tụng kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân diễn ra vào lúc 19h00 ngày 30/05 - 29/06/2022 (nhằm ngày 01/05 - 01/07 Nhâm Dần)

4. Chương trình Thiền Trà diễn ra vào lúc 08:00 - 16:00 ngày 19/06/2022 (nhằm ngày 21/05 Nhâm Dần)

5. Khóa tu Một Ngày An Lạc diễn ra vào lúc 07:15 - 15:30 ngày 26/06/2022 (nhằm ngày 28/05 Nhâm dần)

Kính mong quý Phật Tử cùng về cộng tu với quý chư Tăng trụ xứ, để tạo tác năng lượng bình an, hồi hướng cho pháp giới lục đạo chúng sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc
Chùa Hòa Phúc: Khóa tu Một Ngày An Lạc

Tin tức liên quan

Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
27/09/2022
Chùa Đống Cao: Thiện sự Đầu tháng 9 Nhâm Dần
27/09/2022
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
26/09/2022
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
26/09/2022
Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
25/09/2022