Hoạt Động Phật Sự

Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần

Cập nhật: 27/09/2022
Ngày 25/09/2022 (nhằm 30/08 Nhâm Dần), buổi Cộng tu Sám Hối Sáu Căn tại chùa Hòa Phúc (Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội), thuộc Tổ đình Hoằng Pháp.
 

Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần

 

Kệ Sám Hối

Con đã gây ra bao lầm lỗi,
Khi nói, khi làm, khi tư duy,
Tham lam, hờn giận và ngu si,
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri,
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,
Nguyện sống đêm ngày trong chính niệm,
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,
Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

Quý Phật Tử hãy hằng đọc những lời kệ sám hối để luôn nhắc nhở bản thân mình, sống thiện lành, tu học và thực hành lời Phật dạy.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Khai khóa Khóa tu "Học theo hạnh Phật” lần 18
30/11/2022
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần thứ XV các khu vực miền Bắc, Trung và Tây Nam Bộ
29/11/2022
Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự Khóa tu niệm Phật một ngày
28/11/2022
Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
28/11/2022
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 73
28/11/2022