Hoạt Động Phật Sự

Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần

Cập nhật: 27/09/2022
Ngày 25/09/2022 (nhằm 30/08 Nhâm Dần), buổi Cộng tu Sám Hối Sáu Căn tại chùa Hòa Phúc (Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội), thuộc Tổ đình Hoằng Pháp.
 

Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần

 

Kệ Sám Hối

Con đã gây ra bao lầm lỗi,
Khi nói, khi làm, khi tư duy,
Tham lam, hờn giận và ngu si,
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri,
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,
Nguyện sống đêm ngày trong chính niệm,
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,
Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

Quý Phật Tử hãy hằng đọc những lời kệ sám hối để luôn nhắc nhở bản thân mình, sống thiện lành, tu học và thực hành lời Phật dạy.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu một ngày và thiện sự nhân ngày đầu tháng
23/03/2023
Làng Mai: Khóa tu “Thiết lập truyền thông trong gia đình – Hóa giải nội kết, nối lại tình thâm”, ngày thứ nhất
22/03/2023
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023