Hoạt Động Phật Sự

Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần

Cập nhật: 26/09/2022
Ngày 25/09/2022 (nhằm 30/08 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ Phật tử đã về chùa Giai Lam (thôn Bình Tiến, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), thuộc Tông môn Tổ đình Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần

 

Sau khi ổn định đạo tràng, đại chúng cùng nhau thực hành Khoá lễ Hồng Danh sám hối. Tiếp đó, khi khoá lễ sám hối kết thúc, đại chúng cùng nhau lắng nghe thời pháp thoại do ĐĐ. Thích Tâm Lực chia sẻ.

Thầy trích dẫn bài kinh Khử Trừ Hiềm Hận (Tăng Chi Bộ), để chỉ cho Phật tử nhận diện được lời dạy của đức Phật qua năm cách khử trừ hiềm hận đối với những người có thân hành, khẩu hành và ý hành không thanh tịnh.

1. Người với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh.

2. Người với khẩu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh.

3. Người với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín.

4. Người với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín.

5. Người với thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín.

Thông qua sự phân tích, giảng giải, Thầy khuyên đại chúng nên tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Mình không ghét người khác thì ngay chính khi đó mình không kết oan nghiệp với người đó thì trong hiện tại sẽ được an vui và trong tương lai không còn gặp người oan trái.

Cho nên, chúng ta nhớ rằng thương người cũng chính là thương bản thân mình. Cùng chung nhau xây dựng một cuộc sống hòa hợp, luôn lục hòa trong tu tập. Là niềm tin vững chắc cho hàng Phật tử noi theo chân lý của đức Phật. Đạt được hạnh phúc bên người thân gia đình và xã hội theo gương mẫu tốt đời đẹp đạo.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần

Tin tức liên quan

Làng Mai: Khóa tu “Thiết lập truyền thông trong gia đình – Hóa giải nội kết, nối lại tình thâm”, ngày thứ nhất
22/03/2023
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023
Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
21/03/2023