Hoạt Động Phật Sự

Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão

Cập nhật: 02/06/2023
0:00
/
4:19
Ngày 01/06/2023 (nhằm 14/04 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử trở về chùa Giai Lam - thôn Bình Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão

 

Sau khi ổn định đạo tràng, đại chúng cùng nhau thực hành Khoá lễ Hồng Danh sám hối và tụng giới.

Tiếp đó, đại chúng cùng đến với thời pháp thoại do Đại đức Thích Đạo Thuyên chia sẻ, qua chủ đề “Người con Phật đích thực”. Qua đây, Thầy mong muốn đại chúng trở về chùa tụng kinh hằng ngày để lắng nghe kỳ giảng tiếp theo, chi tiết hơn về các phần trong bản kinh.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/04 Quý Mão

Tin tức liên quan

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
19/09/2023
Chùa Linh Ẩn – Đài Loan: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2023
18/09/2023
Ban từ thiện: Phóng Sanh tại Củ Chi
17/09/2023
Tu niệm Phật một ngày
17/09/2023
Lễ Hằng Thuận
16/09/2023