Hoạt Động Phật Sự

Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02

Cập nhật: 06/03/2023
0:00
/
4:19
Ngày 05/03/2023 (nhằm 14/02 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử đã về chùa Giai Lam, thôn Bình Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02

 

Sau khi ổn định đạo tràng, đại chúng cùng nhau thực hành Khoá lễ sám hối Sáu Căn. Tiếp đó, nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm Lực, Đại đức Thích Tâm Đạo – Phó trụ trì chùa Linh Ẩn (Đài Loan) đã gửi đến đại chúng thời pháp thoại. Thông qua những lời dạy của đức Phật, những câu thơ của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, Thầy nhắn nhủ đến đại chúng giá trị mạng sống của con người để từ đó tinh tấn nỗ lực tu tập. Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm tu học của bản thân, Thầy đã đưa ra những phương pháp diệt trừ sân hận, giúp đại chúng nhận chân được tác hại để từ đó chuyển hóa sửa đổi bản thân ngày một tốt đẹp hơn.

Cuối buổi pháp thoại, Thầy gửi tặng những phần quà pháp bảo đến đại chúng. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02

Tin tức liên quan

Công tác chuẩn bị trang trí Phật đản Vesak 2023 (phần 2)
01/06/2023
Lễ Hằng Thuận
30/05/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
30/05/2023
Chương trình “"Rung Chuông Chùa" lần 4 nhân mùa Phật đản
30/05/2023
Đạo tràng Lâm Phát – Lâm Đồng: Lễ Phật đản (PL.2567 - DL.2023)
29/05/2023