Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức

Cập nhật: 30/06/2022
Ngày 29/06/2022 (nhằm 01/06 Nhâm Dần). quý Phật tử gần xa cũng trở về chùa Đống Cao - Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa (Trực thuộc Tổ đình Hoằng Pháp) để cùng tu tập với đại chúng, cùng thực hiện thiện sự gieo trồng phúc đức.
 

Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức

 

Mở đầu, Phật tử Diệu Thăng đã hướng dẫn đại chúng trì tụng kinh Địa Tạng. Sau đó, Đại đức trụ trì đã khảo hạch Phật pháp Phật tử hiện diện trước khi thực hiện nghi thức phóng sinh trên dòng sông Hưng Long. Sau đó, thời kinh Bát Chánh Đạo ngày Mồng Một đầu tháng do ĐĐ. Thích Tâm Hưng hướng dẫn tại giảng đường cầu nguyện bình an tới tất cả chúng sinh.

Tiếp đó, đại chúng đã chuẩn bị hơn 350 phần cơm chay để trở về gởi tặng tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn định kỳ do Phật tử Tịnh Đông hướng dẫn. Sau thời tụng kinh, đại chúng đã cùng nhau dùng cơm chánh niệm dưới sự hướng dẫn Phật tử Liên Hà.

Chiều cùng ngày, đại chúng cùng nhau hành trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, niệm Phật theo thời khóa. Ngang qua đó là bà con nhân dân xa gần đi lễ Phật đầu tháng.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức

Tin tức liên quan

Ngày thứ mười hai, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Vạn Đại Phước – chùa Phúc Lạc
08/02/2023
Đạo tràng Giai Lam: Khánh tuế Hòa thượng ân sư
08/02/2023
Ngày thứ mười một, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Giai Lam
07/02/2023
Chùa Hoằng Pháp – Cambodia: Lễ Cầu an đầu năm
06/02/2023
Ngày thứ mười, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Am – chùa Tứ Pháp – chùa Phúc Hải
06/02/2023