Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa

Cập nhật: 11/09/2022
Chiều ngày 10/09/2022 (nhằm 15/08 Nhâm Dần), sau chương trình thiện sự ngày Rằm Trung Thu, nhận được sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa), thuộc Tổ đình Hoằng Pháp, đã tổ chức gởi tặng phần quà Trung Thu cho các em đang điều trị nơi đây.
 

Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa

 

After reciting the Lotus Sutra and reciting the Buddha's name, monks and Buddhists of the Pagoda prepared 100 gifts, including: Mooncakes, confectionery, lanterns... and handed them to the children at the hospital.

Next, Junior Thich Tam Hung, Abbot of Dong Cao Pagoda, Head of the Organizers, showed his gratitude to the Hospital's Directors Board for creating favorable conditions, as well as the Buddhists of Yen Phap (Dong Cao) Pagoda, donors joined hands to support material and spiritual for the program.

Thus, the gift is small; it is the love of the mass to the kids who are being treated on the occasion of Mid-Autumn Festival. The children will feel the care and love of everyone and the encouragement and comfort when they cannot return to play with their families. After that, the Venerable also sent health wishes to parents and children who soon recovered from illness to return home, being a pious child, good pupil, and a worker to build the country.

Pictures recorded:

Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa
Chùa Đống Cao: “Trung Thu Cho Em” Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Thanh Hóa

Tin tức liên quan

Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
30/01/2023
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Khai kinh đầu năm
30/01/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ cầu an, mừng thọ, phóng sinh đầu năm Quý Mão
29/01/2023
Ngày thứ ba, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hòa Phúc
29/01/2023
Lễ cầu an đầu năm tại công ty TNHH Kho Vận Toàn Phát - Long An
28/01/2023