Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão

Cập nhật: 22/03/2023
0:00
/
4:19
Tối ngày 21/03/2023 (nhằm 30/02 Quý Mão), quý Phật tử gần xa đã trở về chùa Đống Cao, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tham dự lễ sám hối định kỳ.
 

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão

 

Sau khi quý Phật tử vân tập về giảng đường, ổn định đạo tràng, Đại đức Thích Tâm Hưng, trụ trì chùa Đống Cao hướng dẫn đại chúng đọc tụng kinh chú, lễ lạy xưng tán hồng danh chư Phật và ôn lại Tam quy Ngũ giới cho người Phật tử tại gia.  Sau đó, Đại đức có đôi lời pháp nhũ gửi đến đại chúng, giúp đại chúng giữ vững tâm Bồ Đề. Sau buổi lễ, quý thầy gởi tặng những phần quà pháp bảo tới đại chúng có mặt. Kết thúc buổi lễ là giây phút đại chúng cùng nhau thọ lộc Phật.                                           

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão

Tin tức liên quan

Diễu hành xe hoa tại huyện Hóc Môn
29/05/2023
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
29/05/2023
Chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh: Ban Trị Sự GHPGVN TP. Hạ Long tổ chức Đại lễ Phật đản
28/05/2023
Chương trình cộng đồng “Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên"
28/05/2023
Diễu hành xe đạp mừng đại lễ Phật đản (PL.2567-DL.2023)
28/05/2023