Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu "Hồi Quang Phản Chiếu" lần 3

Cập nhật: 31/10/2022
0:00
/
4:19
Hướng đến kỷ niệm 34 năm ngày Sư Tổ khai sơn Tổ đình Hoằng Pháp đạo hiệu Ngộ Chân Tử viên tịch (16/10/ Mậu Thìn-16/10/ Nhâm Dần). Chư tăng và Phật tử đạo tràng chùa Đống Cao – Thanh Hoá, trực thuộc Tông môn Hoằng Pháp đã khai mạc tổ chức khoá tu “ Hồi Quang Phản Chiếu lần 3” từ ngày 25/10 – 5/11/2022( 2 – 12/10/ Nhâm Dần) cho các thiện nam tín nữ tinh tấn tu tập dưới sự hướng dẫn của Thầy trụ trì Thích Tâm Hưng.
 

Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu

 

Khoá tu là cơ hội để đại chúng cộng tu thực tập đời sống thiền môn, đồng thời ôn tập lời dạy của Phật, Tổ qua đó biết trân quý những giá trị đạo đức mà chư Tổ đã dày công vun đắp. Tất cả công đức lành xin nguyện hướng về Chư vị tổ sư khai sang và hành đạo tại chùa Đống Cao và Giác linh cố Hoà thượng Tổ sư khai sơn Tổ đình Hoằng Pháp- mái nhà tâm linh của bao thế hệ xuất gia mang hoài bão hoằng pháp lợi sinh. Đồng thời cầu nguyện Hoà thượng Nghiệp sư thượng Chân hạ Tính cùng chư Tăng trong Tông môn luôn vững chãi, an vui, thanh tịnh.

Để chế tác được công đức trang nghiêm này, hành giả trong khoá tu nghiêm túc thực hành thời khoá sau:

4h00: Khoá lễ tụng bài kinh Di Giáo

4h30: Tịnh Toạ

5h45: Thiền hành

6h30: Tiểu thực sáng

8h00: Lễ Phật - Tịnh Toạ

9h00: Khoá lễ Lương Hoàng Sám

11h00: Thọ trai

14h00: Lễ Phật - Tịnh Toạ

14h30: Khoá lễ Trì Kinh Đại Tạng

16h45: Thiền hành

19h30: Khoá lễ Lương Hoàng Sám – Chia sẻ Phật pháp

Nhân đây xin tri ân tất cả duyên lành để Khoá tu được duy trì theo truyền thống. Trân trọng kính mời đại chúng gần xa dành thời gian về cộng tu và tham dự Lễ Giỗ Tổ Khai Sơn vào ngày 13/10 Nhâm Dần ( ngày 06 tháng 11 năm 2022).

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu Hồi Quang Phản Chiếu lần 3

Tin tức liên quan

Lễ cầu an đầu năm tại công ty TNHH Kho Vận Toàn Phát - Long An
28/01/2023
Ngày thứ hai, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Diên Quang
28/01/2023
Chùa Tây Khánh – Thái Bình: Lễ cầu an đầu năm
28/01/2023
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
28/01/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Hành hương đầu năm
27/01/2023