Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu "Học Theo Hạnh Phật" lần 16

Cập nhật: 13/04/2022
Ngày 10/04/2022 (nhằm 10/03 Nhâm Dần), ngày Quốc Giỗ Tổ Vua Hùng (10/03 ÂL), kỷ niệm Mai An Tiêm, Tết Hàn Thực và là ngày kết thúc Khóa tu “Học Theo hạnh Phật lần 16 (06 - 10/03 Nhâm Dần).
 

Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu

 

Hùng Vương được xem là vị vua đầu tiên lập ra nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho nước nhà Việt Nam ngày nay. Là người con Việt, mang dòng máu Lạc Hồng, luôn nghĩ tưởng về công ơn chư tiền nhân khai sáng, lòng tưởng nhớ và tỏ bày sự biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”

Sau những thời khóa tịnh tọa, tụng kinh, niệm Phật, kinh hành trong khóa tu, Thầy trò chùa Đống Cao đã thành kính dâng cơm, hướng nguyện đến anh linh các bậc tiên đế, hồn thiêng nước non, cầu nguyện đất nước Việt Nam hòa bình, nhân dân an lạc, biên cương bờ cõi vững bền, đời sống văn minh phát triển phồn thịnh. Sau đó đại chúng cùng dùng cơm trong chánh niệm

Đầu giờ chiều, sau thời khóa tu tập dưới sự hướng dẫn từ ĐĐ. Thích Tâm Điều, ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao đã thay mặt chư Tăng làm lễ xả giới và kết khóa tu.

Kết thúc là giây phút quý Thầy trao giấy chứng nhận và phần quà pháp bảo cho quý vị đã tham dự khóa tu.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16
Chùa Đống Cao: Ngày cuối Khóa tu Học Theo Hạnh Phật lần 16

Tin tức liên quan

Học sinh trường THPT Nhân Văn cầu nguyện trước kỳ thi
05/07/2022
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
04/07/2022
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
04/07/2022
Chùa Suối Pháp: Khóa tu Một ngày Thiếu Nhi
03/07/2022
Khóa thiền Chú tâm liên tục dành cho sinh viên – Gosinga Việt Nam
03/07/2022